Poluistina

Nepravilnosti je bilo, ali ne onoliko koliko tvrdi Kasumović

Na 7. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojen je Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu (Izvještaj o reviziji ZZO ZDK) koji je izradio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Izvor: N1

Nezadovoljan usvajanjem Izvještaja, gradonačelnik Zenice iznio je tvrdnju da su u ovom izvještaju navedene desetine nepravilnosti.

Ponavljam, u revizorskom izvještaju revizije Federacije desetine nepravilnosti stoji, oni glasaju i usvajaju to da bi nekog zaštitili.

Fuad Kasumović, 26.4.2023.

Izvještaj o reviziji ZZO ZDK za 2020. godinu objavljen je 11.8.2021. godine. U Izvještaju je dato pozitivno mišljenje o reviziji finansijskih izvještaja, dok je za Izvještaj o reviziji usklađenosti dato “mišljenje s rezervom”.

U obrazloženju “mišljenja s rezervom” navedeno je da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Zavoda za 2020. godinu u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju, osim u dva slučaja koja su osnov za mišljenje s rezervom.

Osnova za mišljenje s rezervom

Kao što je navedeno u Izvještaju:

Ugovori o radu na određeno vrijeme za period duži od 120 dana zaključivani su bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, što nije u skladu sa Zakonom o radu i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (tačka 4. Izvještaja).

Popisom utvrđeno stvarno stanje potraživanja i obaveza i usklađivanje stvarnog sa knjigovodstvenim stanjem nije izvršeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH (tačka 6.2.4 Izvještaja).

Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja
Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

U izvještaju su date i 24 preporuke za usklađivanje poslovanja s propisima, no treba istaći i da se preporuke nalaze i u izvještajima koji su u potpunosti ocijenjeni pozitivno.

Vrijedno je spomena da je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu 2023. godine objavio publikaciju “Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016–2022.” u kojoj je i navedeni Izvještaj o reviziji ZZO ZDK.

Kao razlog za upućivanje Izvještaja o reviziji ZZO ZDK nadležnom tužilaštvu jesu dvije stavke koje su navedene kao osnov za “mišljenje s rezervom”. Ipak, kako se navodi u Izvještaju, Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona nije provelo istragu.

OBAVIJEST O NEPROVOĐENJU ISTRAGE od 7.2.2022. godine

Tužilaštvo je u predmetu broj T04 0 KTAK 0046308 21 obavijestilo da neće provoditi istragu jer eventualni propusti u poslovanju imaju obilježja prekršaja, a ne nekog krivičnog djela iz Krivičnog zakona FBiH.

Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilaštva donijela
odluke o neprovođenju istrage 2016–2022. (str. 56)

S obzirom na to da su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu navedene dvije nepravilnosti, a ne “desetine”, kako je naveo Fuad Kasumović, njegovu tvrdnju ocjenjujemo poluistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!