Edin Forto

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine; predsjednik Naše stranke

Edin Forto diplomirao je na Fakultetu za medije i novinarstvo na University of North Carolina, a na Fakultetu za međunarodne poslove na Columbia univerzitetu radio je kao politički analitičar.

Nakon povratka u Sarajevo radi u građevinskom sektoru, gdje provodi više od deset godina na rukovodećim poslovima u upravljanju, proizvodnji i prodaji. Godine 2009. priključio se Našoj stranci volonterski radeći na pitanjima privrede i ekonomije, kao i organizacije stranke. Na izborima 2014. godine izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo (KS). Istovremeno, kao predstavnik ostalih, delegiran je u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. U maju 2015. godine na Kongresu Naše stranke izabran je za potpredsjednika ove partije. Na Drugom vanrednom kongresu Naše stranke, održanom u septembru 2021. godine, izabran je za predsjednika stranke.

Od decembra 2018. do početka 2020. godine obnašao je funkciju premijera Vlade KS. Nakon smjene Vlade KS ponovo je stupio na funkciju kantonalnog premijera početkom 2021. godine. U januaru 2023. godine preuzeo je funkciju ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Izvor: Naša stranka

Izvor fotografije: Naša stranka

Obećanja
Ispunjeno 13
Neispunjeno 8
Ispunjeno sa zakašnjenjem 2
Dosljednosti
Nedosljedno 6
Dosljedno 3
Istinitosti
Istina 1
Neistina 9
Pitajte Istinomjer!