Edin Forto

Politička partija: Naša stranka

Trenutna pozicija: Premijer Kantona Sarajevo; Predsjednik Naše stranke

Diplomirao je na Fakultetu za medije i novinarstvo na University of North Carolina, a na Fakultetu za međunarodne poslove na Columbia Univerzitetu radio je kao politički analitičar.

Nakon povratka u Sarajevo radi u građevinskom sektoru, gdje provodi preko deset godina na rukovodećim poslovima u upravljanju, proizvodnji i prodaji. Od 2009. godine je u Našoj stranci volonterski radeći na pitanjima privrede i ekonomije, kao i organizacije stranke. Na izborima 2014. godine izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Istovremeno, kao predstavnik Ostalih, delegiran je u Dom naroda Federacije BiH. U maju 2015. na Kongresu stranke izabran je za potpredsjednika Naše stranke.

Od decembra 2018. godine pa do početka 2020. godine obnašao je funkciju premijera Vlade KS. Nakon smjene Vlade Kantona Sarajevo, ponovo je stupio na funkciju premijera KS početkom 2021. godine.

Izvor: nasastranka.ba

Obećanja
Ispunjeno 12
Neispunjeno 7
Ispunjeno sa zakašnjenjem 2
Istinitosti
Neistina 4
Dosljednosti
Nedosljedno 4
Dosljedno 3
Pitajte Istinomjer!