Analize

Polovina mandata gradonačelnika Gradačca: Na većini obećanja zabilježene aktivnosti na njihovom ispunjavanju

Iz Izbornog programa GO SDP BiH Gradačac 2020/2024, korištenog u izbornoj kampanji za Lokalne izbore 2020. godine gradonačelnika Gradačca Edisa Dervišagića, Istinomjer prati progres na ispunjavanju ukupno 26 obećanja, od kojih su do isteka polovine mandata dva u potpunosti ispunjena, dok na njih šest ni do kraja druge godine mandata Istinomjer nije zabilježio konkretne aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

Foto: Grad Gradačac

Podsjećamo, još u prvoj godini mandata aktuelnog gradonačelnika Gradačca ispunjeno je obećanje koje se odnosilo na izgradnju vatrogasnog doma, koji je svečano otvoren krajem oktobra 2021. godine.

Drugo u potpunosti ispunjeno obećanje bilo je ono u vezi s rekonstrukcijom gradskog kina, koje je ispunjeno u drugoj godini mandata, 16.8.2022. godine. Tom prilikom u rad je pušteno gradsko kino u Gradačcu, u čiju je rekonstrukciju uloženo 550.000 KM.

U okviru šest obećanja Istinomjer još uvijek nije imao priliku zabilježiti konkretne aktivnosti na njihovoj realizaciji, a ona se odnose na pokretanje TV Gradačac, subvenciju prevoza đaka, jezero Vidara u funkciji razvoja turizma, proširenje kapaciteta banjskog kompleksa “Banja Ilidža”, izgradnju gradske garaže te izradu nove strategije za mlade i sport.

S druge strane, po devet obećanja iz Izbornog programa GO SDP BiH Gradačac 2020/2024. do kraja 2022. godine dobilo je ocjene započeto i u progresu.

Ocjenu započeto, gdje su zabilježene određene aktivnosti na realizaciji, dobilo je obećanje u vezi s daljim investicijama u razvoj industrijskih zona, ali i socijalnim stanovanjem i zatvaranjem kolektivnog naselja Duren, pri čemu su na 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac, održanoj 27.1.2022. godine, gradski/e vijećnici/e usvojili/e Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno socijalno stanovanje.

Kada se radi o sanaciji kompleksa Starog grada u Gradačcu, pored aktivnosti preduzetih tokom 2021. godine, u novembru 2022. godine iz Gradske uprave Grada Gradačac skrenuli su pažnju da, uprkos nizu dopisa i dopuna projektne dokumentacije koje je Grad uputio nadležnom federalnom ministarstvu, još uvijek nije stigao nikakav odgovor u vezi s dobijanjem potrebne građevinske dozvole za rekonstrukciju najugroženijih dijelova u kompleksu Starog grada.

Podrška boračkoj populaciji još je jedno obećanje iz grupe onih koja su dobila ocjenu započeto, pri čemu je u budžetu Grada Gradačac za 2022. godinu, kada je riječ o boračkoj populaciji, izdvojeno 175.800 KM.

Određene aktivnosti zabilježene su i na povećanju broja zaposlenih, izdvajanju novčanih naknada za porodilje, ali i razvoju sportske infrastrukture, gdje je nakon sastanka predstavnika Nogometnog kluba “Zvijezda” Gradačac i Gradske uprave Grada Gradačac, održanog krajem jula 2022. godine, javnost obaviještena o budućim infrastrukturnim projektima na stadionu “Banja Ilidža” te podršci NK “Zvijezda”.

Devet obećanja u okviru kojih su u dosadašnjem toku mandata zabilježene značajne aktivnosti u pravcu njihove realizacije, a koja su dobila ocjenu u progresu, jesu ona koja su se odnosila na jačanje uloge mjesnih zajednica, investicije u putnu infrastrukturu, rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, poboljšanje javne rasvjete, investicije u poljoprivredi, unapređenje kulturno-zabavnih sadržaja, proširenje kapaciteta u obdaništu, unapređenje usluga u Domu zdravlja Gradačac te podršku sportskim kolektivima.

Među ostalim aktivnostima, u jačanju uloge mjesnih zajednica u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ 9.11.2022. godine započete su aktivnosti i na implementaciji projekata i prioriteta definisanih na forumima građana/ki u pet partnerskih mjesnih zajednica u Gradačcu.

U sklopu obećanja u vezi s putnom infrastrukturom javnost je polovinom novembra 2022. godine obaviještena da su u toku završni radovi na pripremama za asfaltiranje saobraćajnice u ul. Siniše Mlinarevića te da se u narednih nekoliko dana očekuje početak asfaltiranja.

U kontekstu rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, tokom edukacije za novinare/ke o finansijskoj pomoći Evropske unije (EU), koju je 13.9.2022. godine, uz finansijsku podršku Švedske, održala Direkcija za evropske integracije (DEI), kao primjer dobre prakse i konkretnih i uspješno implementiranih projekata odabran je Grad Gradačac s projekat “Vodosnabdijevanje Gradačca”.

Govoreći o aktivnostima na ispunjenju obećanja za poticaje za kapitalne investicije u poljoprivredi, podsjećamo da je polovinom augusta 2022. godine na zvaničnoj stranici Grada Gradačac objavljena rang-lista korisnika koji ispunjavaju, odnosno ne ispunjavaju uslove za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva, te je krajem istog mjeseca objavljena rang-lista podnosilaca zahtjeva za dodjelu poticaja u zadrugarstvu.

Uzevši u obzir do sada učinjeno na realizaciji obećanja gradonačelnika Gradačca Edisa Dervišagića, 42% datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da u potpunosti bude ispunjeno do kraja mandata 2024. godine, za takvo nešto srednja vjerovatnoća je za njih 35%, dok je za 23% obećanja niska vjerovatnoća da će do kraja mandatnog perioda biti ispunjena.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!