Neispunjeno

Aktivnosti na obnovi Starog grada u Gradačcu nisu okončane kako je najavljeno

Federalna ministrica okoliša i turizma, Edita Đapo i gradonačelnik Grada Gradačac, Edis Dervišagić još su u avgustu 2018. godine potpisali Ugovor za projekat obnove i zaštite kompleksa Starog grada u Gradačcu u vrijednosti od milion maraka. Taj iznos namijenjen je za izradu projektne dokumentacije i početak radova na zaštiti nacionalnog spomenika Starog grada u Gradačcu, što se ni nakon dvije godine nije desilo.

Nešto više od godinu dana nakon potpisivanja ugovora sa minstricom Đapo, 3. januara 2020. godine, prilikom gostovanja na “Radiju Gradačac”, Dervišagić je najavio da bi već u januaru mogli biti potpisani ugovori o izradi projektne dokumentacije. Tom prilikom je rekao:

Započete aktivnosti na obnovi Starog grada u Gradačcu. Ukoliko to bude tako, a iskreno se nadam da hoće, mi ćemo već u januaru zaključiti ugovore o izradi projektne dokumentacije i očekujemo do sredine godine da to sve bude gotovo, nakon čega bi trebalo krenuti raspisivanje tendera za rekonstrukciju samog kompleksa Starog grada.

Edis Dervišagić, 3. januar 2020.

Potpisivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije i izradu idejnog projekta rekonstrukcije Starog grada održano je 6. marta 2020. godine.

Danas su u zgradi gradske uprave Grada Gradačac potpisani ugovori o izradi tehničke dokumentacije vezani za rekonstrukciju kompleksa „Starog grada“ u Gradačcu. Ugovori su potpisani od strane Grada Gradačac i „AMBIJENT“ Arhitektonski atelje d.o.o. Tuzla izvođača radova.

Prvi ugovor se odnosi na radove na izradi Idejnog arhitektonskog-urbanističkog projekta revitalizacije i sanacije sa konzervatorskoo restauratorskim radovima Starog Grada u Gradačcu u iznosu od 81.900,00 KM i rok za obavljanje ove usluge je 120 dana. Drugi ugovor odnosi se na izradu Glavnog/izvedbenog projekta sanacija bedema s fortifikacijskim kulama u gornjem gradu, sahat kule u starom dijelu grada i tri ulazne kapije kule u okviru kompleksa „ Graditeljska cijelina Stari Grad u Gradačcu u iznosu od 111.150,00 KM. Rok za izvođenje ovih radova je 90 dana.

Gradska uprava Grada Gradačca, 6. mart 2020.

Prema tada najavljenim rokovima, tehnička dokumentacija je trebala biti gotova polovinom jula, dok je idejno rješenje trebalo biti gotovo krajem augusta 2020. godine, nakon čega je, kako je Dervišagić istakao u januaru, trebao biti raspisan tender za rekonstrukciju kompleksa.

Međutim, prezentacija glavnog/izvedbenog projekta sanacije bedema sa fortifikacijskim kulama u gornjem gradu, sahat kule u starom dijelu grada i tri ulazne kapije kule u okviru kompleksa “graditeljska cjelina” stari grad u Gradačcu, održana je 5. septembra 2020. godine u prostorijama gradske uprave, sa više od mjesec dana kašnjenja.

U saopštenju je navedeno da je sljedeća faza izrada revizije projektne dokumentacije, te nakon toga pribavljanje potrebnih dozvola kako bi gradska uprava mogla po okončanju navedenih procedura raspisati tender za izvođenje radova na najugroženijim dijelovima Starog Grada, te da je ista firma dobila posao izrade idejnog rješenja rekonstrukcije i revitalizacije kompletnog „Starog grada“, ali nije pomenuto kada bi idejni projekat trebao biti završen.

S obzirom na to da, iako započete, aktivnosti na izradi dokumentacije još uvijek nisu završene iako je u januaru najavljeno da će biti gotove sredinom godine, Istinomjer će obećanje Edisa Dervišagića ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!