Analize

Tokom prvih 100 dana Vlada FBiH provodila aktivnosti na ispunjenju 1/4 obećanja

Tokom prvih 100 dana rada Vlada Federacije BiH vršila je aktivnosti na ispunjenju 23% od ukupno 490 datih obećanja. Najviše aktivnosti zabilježeno je na ispunjavanju obećanja iz oblasti socijalne politike i ekonomije, po 40 obećanja. Zatim slijede oblast obrazovanja s 31 započetim obećanjem, oblast državnog uređenje s tri, zdravstva dva, dok su iz oblasti pravne države sva obećanja i dalje nezapočeta.

Ilustracija: Istinomjer

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena je 28. aprila 2023. godine nakon što je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt donio privremenu odluku koja je vrijedila samo za protekli izborni ciklus i tako odblokirao formiranje Vlade FBiH.

Vladu je formiralo pet stranaka, i to Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Narod i Pravda (NiP), Naša stranka (NS), Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) te Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) .

Iz predizbornih programa ovih pet stranaka Istinomjer je prikupio 490 obećanja koja se odnose na federalni nivo vlasti. Najviše obećanja dao je SDP BiH (222), nakon čega slijede NiP (136), Naša stranka (82), HDZ BiH (34) i HDZ 1990 (16).

Od 490 obećanja, njih 178 odnosi se na oblast ekonomije, 124 obećanja data su u oblasti socijalne politike, 101 u oblasti obrazovanja, a zatim slijede zdravstvo (48), državno uređenje (24) i pravna država (15).

Sve političke partije koje učestvuju u radu Vlade FBiH imale su izborne programe. Neka od obećanja u programima nisu bila utemeljena, zbog čega ta obećanja nisu uzeta u obzir i ne prate se u okviru monitoringa. U najvećem broju riječ je o obećanjima koja su bila formulisana tako da se nije moglo precizno utvrditi šta je cilj datog obećanja. Jedan dio obećanja više je predstavljao tvrdnje ili stavove partije, a ne obećanja s konkretnim ciljevima. U jednom od programa zabilježena su obećanja o aktivnostima koje su okončane 2021. i 2022. godine, i to prije početka predizborne kampanje za Opće izbore 2022. godine.

U potrazi za informacijama o ispunjenosti predizbornih obećanja kontaktirali smo institucije na nivou Federacije BiH u čijim je nadležnostima ispunjenje obećanja. Pitanja su 24. jula 2023. upućena na e-mail adrese 13 ministarstava te Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH, Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Federacije BiH, Antikorupcijskog tima Vlade FBiH i Ureda za reformu javne uprave. Sve institucije naknadno su kontaktirane i telefonskim putem. Od 19 institucija na čije smo adrese poslali upite, odgovorilo je samo osam.

Rezultati monitoringa prvih 100 dana

Od šest oblasti u koje su razvrstana data obećanja, aktivnosti nisu zabilježene na ispunjenju obećanja iz pravne države.

Procentualno gledajući, najviše aktivnosti na ispunjavanju obećanja započeto je u oblastima socijalne politike i obrazovanja. Od 124 obećanja iz socijalne politike, na više od 31% njih aktivnosti su započete, dok su od 101 obećanja iz obrazovanja, aktivnosti započele na nešto više od 30% obećanja.

Jedan od razloga za takav rezultat jeste činjenica da su partije koje čine vlast u svojim programima imale slična obećanja, pa su tako iz oblasti obrazovanja započetim ocijenjena obećanja sličnih ciljeva, i to ona koja se tiču povećanja izdvajanja za nauku, povećanja ulaganja u naučnoistraživački rad, povećanja sredstava za naučnoistraživačke projekte, stimulacije akademskog i istraživačkog osoblja te podrške realizaciji međunarodnih programa razmjene studenata, nastavnika i istraživača. Izdvajanje sredstava za navedena obećanja planirano je budžetom koji je napravila prethodna vlada. Trenutna vlada raspisivala je javne pozive po osnovu tog budžeta te su tokom prvih 100 dana donosili odluke o dodjeli sredstava po već ranije raspisanim javnim pozivima.

Započetim je ocijenjeno i nekoliko obećanja koja se tiču razvoja sportske infrastrukture (1, 2, 3) te podrške za kulturne događaje.

Treba istaći da u oblasti obrazovanja aktivnosti nisu zabilježene na izradi strategije osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, zatim na reformi nastavnih planova te ukidanju sistema “dvije škole pod jednim krovom”.

Iz oblasti socijalne politike započetim su ocijenjena obećanja NiP-a i Naše stranke koja se tiču izjednačavanja prava osoba s invaliditetom. Na 2. redovnoj sjednici Predstavničkog doma FBiH raspravljalo se o Nacrtu zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške za lica s invaliditetom. Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvatio je navedeni nacrt te je predlagač zadužen da organizuje i provede javnu raspravu i da prilikom izrade prijedloga zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt.

Započetim su ocijenjena obećanja koja se tiču izrade socijalne karte i reformisanja biroa za zapošljavanje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osnovao je Komisiju za nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Komisija bi trebala najkasnije do polovine decembra 2023. godine izvršiti nadzor nad zakonitošću poslovanja. Najavljeno je i formiranje posebnog odjeljenja u Ministarstvu koje će na dnevnoj osnovi pratiti rad ove ustanove i uspostaviti komunikaciju u vezi s njihovim potrebama, projektima i svim što se pokaže bitnim za njihov dalji napredak u radu i uslugama.

Od 178 obećanja iz oblasti ekonomije, aktivnosti na ispunjenju zabilježene su na 39 obećanja, odnosno 22% od ukupno datih obećanja u toj oblasti.

Najviše započetih obećanja iz ove oblasti tiče se sektora energetike. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora koje je u julu 2023. godine usvojio Parlament FBiH. Riječ je o Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Zakonu o električnoj energiji FBiH i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK). Usvajanjem ovog seta energetskih zakona obećanje koje je dao SDP, a tiče se izmjene zakona za efikasno i transparentno izdavanje dozvola za gradnju obnovljivih izvora energije, ocijenjeno je kao “u progresu”.

Započetim su ocijenjena i četiri obećanja koja se tiču infrastrukture u FBiH, među kojima su ona o izgradnji brze ceste kroz Lašvu, završetku južne obilaznice u Mostaru, povećanju sigurnosti željezničkog saobraćaja te unapređenju aerodromske i prateće infrastrukture. Treba napomenuti da je riječ o projektima čija je implementacija započela u mandatu prethodne Vlade FBiH, a nastavljena je i u novom mandatnom periodu. Sredstva za ove projekte izdvojena su u budžetu Vlade Fadila Novalića.

Vlada FBiH je 1.6.2023. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2024. do 2026. godine. Kako se navodi u smjernicama, porezne politike u srednjoročnom periodu trebale bi promovisati održiv i inkluzivni rast u cijeloj Federaciji BiH s fokusom na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata i smanjenje ili ukidanje troškova, naknada i taksi koje opterećavaju privrednu aktivnost. Usvajanjem ovih smjernica započetim su ocijenjena obećanja koja se tiču umanjenja troškova na plate te umanjenja opterećenja uzrokovanog parafiskalnim nametima.

Od 24 obećanja iz oblasti državnog uređenja, aktivnosti na ispunjenju zabilježena su na tek tri obećanja.

Sredinom jula 2023. godine saopćeno je da su federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, direktorica Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Lejla Gurbeta Pokvić i direktorica programa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u BiH, koji provodi projekt “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini”, Eva Näher potpisali Memorandum o saradnji čiji je cilj razvoj Centra za digitalne transformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacija procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja preduzeća. Zahvaljujući tome, obećanja koja se tiču ekspeditivnije administracije, modernizacije javne uprave i poticaja digitalizaciji procedura ocijenjena su započetim.

U oblasti zdravstva, stranke su dale 48 obećanja, od kojih su aktivnosti na ispunjenju započele na samo dva. Prvo se tiče jačanja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, a drugo se odnosi na povećanje investicija u zdravstvenu infrastrukturu.

Tokom prvih 100 dana Vlade FBiH aktivnosti su provođene na 114 obećanja, odnosno 23% od ukupnog broja datih obećanja. Vlada je u tom periodu (do 6.8.2023.) održala 10 redovnih sjednica.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj početkom jula 2023. godine utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2023. godinu, koji je u hitnom postupku trebao biti upućen u parlamentarnu proceduru, no na hitnoj sjednici održanoj 25.7.2023. godine Vlada FBiH donijela je zaključak kojim je, zbog dorade, iz parlamentarne procedure povukla ovaj prijedlog. To znači da je na snazi još uvijek budžet koji je izradila Vlada Fadila Novalića.

Tokom pregovora o formiranju vlasti nakon održanih Općih izbora 2022. godine najavljeno je da će odmah nakon imenovanja, a prije potvrđivanja, resorni ministri i Vlada Federacije BiH detaljno razraditi i usvojiti Program mjera za mandatni period 2022–2026. godina, što se nije desilo do 2.8.2023. godine, kada je usvojen Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2023–2026, četiri dana prije navršavanja 100 dana rada federalne Vlade.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!