Započeto

Poticaj digitalizaciji procedura i uspostava e-usluga

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Državno uređenje

Poticat ćemo digitalizaciju svih procedura i uspostavu dodatnih e-usluga s ciljem jačanja digitalnog poslovanja jer će digitalizacija poslovanja javnih tijela uprave na koja su usmjereni poduzetnici omogućiti bolje okruženje za digitalnu transformaciju poduzeća.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Proces digitalizacije javne uprave u FBiH provodi se kroz podršku različitih programa od strane EU i međunarodnih organizacija te kroz usvajanje zakona iz oblasti javne uprave.


Tokom prethodnog mandata (2018-2022) utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH kojim se, između ostalog, definira i propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja. U saopćenju Vlade FBiH od 10.11.2022. godine navedeno je da je na projektu e-sistema aktivno radilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa USAID-om, s obzirom na to da važeći zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja. Ovaj nacrt još uvijek se nalazi u parlamentarnoj proceduri, kako je navedeno na zvaničnoj stranici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. 

Shodno tome, 6.6.2023. godine direktorica USAID Misije u BiH Courtney Chubb potpisala je memorandum o razumijevanju sa načelnicima općine Tešanj Suadom Huskićem i općine Centar Sarajevo Srđanom Mandićem, s obzirom da će ove lokalne zajednice biti pilot općine pri izdavanju e-dozvola u oblasti građenja.


Tokom sastanka federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića i šefice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) za BiH Steliane Nader održanog u Sarajevu 24.5.2023. godine, naglašena je i važnost projekta digitalizacije u javnoj upravi i zelene tranzicije, odnosno razvoja obnovljivih izvora električne energije.


Delegacija UNDP-a sastala se polovinom juna 2023. godine i sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalom Hrnjićem, pri čemu je razgovarano i o saradnji resornog ministarstva i UNDP-a u oblasti unapređenja poljoprivrede kroz informatizaciju i digitalizaciju.


Na zvaničnoj stranici Vlade FBiH 14.7.2023. godine saopćeno je da su federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, direktorica Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Lejla Gurbeta Pokvić i direktorica programa GIZ u BiH koji provodi Projekt “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini” Eva Näher, potpisali Memorandum o saradnji. U saopćenju je navedeno da dokument predstavlja okvir saradnje, a njegov cilj je razvoj Centra za digitalne tranformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacija procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja preduzeća.


Na 8. sjednici Vlade FBiH održanoj 18.7.2023. godine također je usvojena informacija Federalnog ministarstva trgovine o potrebi izrade Projekta digitalizacije prijema podataka u Informacioni sistem za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.


Privremeni direktor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić 21.7.2023. godine upoznao je premijera FBiH Nermina Nikšića o, kako je tim povodom rečeno, inicijalnim aktivnostima i planom modernizacije i digitalizacije korisničkih usluga koje pruža Federalni zavod, a koje imaju za cilj unapređenje cjelokupnog korisničkog iskustva svih korisnika usluga Federalnog zavoda. Nikšić je tom prilikom naglasio podržava ideje i ciljeve novog rukovodstva Zavoda, uz napomenu da će ih Vlada aktivno pratiti u planiranim procesima.


U oktobru 2023.godine Parlament FBiH prihvatio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH kojim se, između ostalog, definira i propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja.


Istog mjeseca, Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto saopćio je kako je ovo ministarstvo poduzelo određene aktivnosti na digitalizaciji takozvanih CIPS potvrda, a olakšanje u ovom smislu već bi trebali osjetiti građani u FBiH polovinom 2024. godine.


Federalni ministar pravosuđa Vedran Škobić je u februaru 2024. godine istakao da će se u FBiH prvenstveno digitalizirati ta razina vlasti, nakon čega će uslijediti proces prema kantonima i općinama, dok se trenutno stvaraju zakonske pretpostavke.

”Mi smo nedavno usvojili izmjene Zakona o uredskome poslovanju, gdje smo uveli način digitalizacije, i ono što sada mijenjamo je pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu. Ta tri akta zakonski i podzakonski su preduvjeti da se Federacija BiH digitalizira.”, izjavio je tom prilikom ministar Škobić.

Ministar Škobić je o procesu digitalizacije razgovarao i sa šefom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Johannom Sattlerom.  Unutar Programa rasta za Balkan, koji je izdvojila Europska unija, dio novca planira se dati BiH upravo za proces digitalizacije javne uprave. Postoje procjene da bi taj proces koštao oko 50 miliona eura.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!