Započeto

Povećati izdvajanja za nauku

Partije: SDP BiH | Oblasti: Obrazovanje

Povećat ćemo izdvajanja za nauku.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo obrazovanja i kulture nagrađivali su najuspješnije studente/ice, istraživače/ice te naučnike/ce u nekoliko navrata tokom prve godine mandata (1, 2, 3, 4 i 5). Između ostalog, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 2023. godine izdvojilo skoro 100.000 KM za jednokratne novčane podrške najboljim studentima. 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke krajem maja 2023. godine raspisalo je Javni poziv za  za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2023. godini. Također, dodatno su uvedeni programi podrške odbrani doktorskih disertacija te istraživanju od značaja za Federaciju BiH. FMON je objavilo rezultate Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2023. godini 29.9.2023. godine. Rezultate po stečenim programima možete pogledati na linkovima 1 i 2

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potpisalo je početkom jula 2023. godine ugovore s javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sredstva u ukupnom iznosu 1,5 miliona KM namijenjena su za podršku realizaciji programa i projekata u oblasti nauke od značaja za FBiH.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH – Univerzitet u Sarajevu (558.000 KM), Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru (144.000 KM), Sveučilište u Mostaru (198.000 KM), Univerzitet u Bihaću (126.000 KM), Univerzitet u Zenici (144.000 KM), Univerzitet u Tuzli (234.000 KM) i Franjevačka teologija Sarajevo (24.000 KM) – te s univerzitetskim kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli, odnosno Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru (po 24.000 KM). Ovim ugovorima obuhvaćeni su, između ostalog, programi podrške naučnog usavršavanja, međuinstitucionalne saradnja, organizacije skupova, opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova i sl. 

FMON je objavio rezultate Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno – istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2023. godini 26.9.2023. godine. Prema rezultatima, odobreno je 12 projekata iz prirodnih nauka (183.035,63 KM), 26 projekata iz tehničkih nauka (359.194,65 KM), 10 projekata iz biomedicine i zdravstva (160.902,86 KM), 6 projekata iz biotehničkih nauka (90.017,44 KM), 12 projekata iz društvenih nauka (114.323,64 KM) te 4 projekta iz humanističkih nauka (45.898,43 KM). Pregled svih odorenih projekata možete vidjeti ovdje.

Rezultati Javnog poziva FMON za podršku izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka u 2023. godini objavljeni su 28.9.2023. godine na zvaničnoj web stranici ministarstva. Ukupno 81.199,54 KM dodjeljena je za 31 prijavljeni projekat. Rezulate konkursa pogledajte ovdje.

Drugi javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2023. godini raspisan je 24.10.2023. godine. Sredstva su se dodjeljivala za projekte podršku projektima popularizacije nauke i promocije rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, podršku istraživanju od značaja za FBiH te podršku komercijalnim izdavačima sa područja Federacije BiH u izdavanju novije naučne literature. Rezultati ovog javnog poziva objavljeni su 13.12.2023. godine, a FMON je izdvojilo ukupno 94.686,61 KM. Rezultate ovog poziva pogledajte ovdje

Prema Budžetu FBiH za 2024. godine izdvojeno je ukupno 1.800.000 KM za stavku “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju”, što je povećanje za 300.000 KM u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Za stavku “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH” u 2024. godini određena su sredstva u iznosu od 2.600.000 KM, što je povećanje od 192.000 KM u odnosu na prethodnu godinu

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!