Započeto

Približavanje prava osoba s invaliditetom

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Pokrenuti približavanje prava osoba s invaliditetom koji su svoj invaliditet stekli uzrocima rata i onih koji nisu.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Usvojenim Prijedlogom zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH te Nacrtom zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom napravljeni su pomaci ka izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom.

Izvor: Freepik

Na 2. redovnoj sjednici Predstavničkog doma FBiH održanoj 15.3.2023. godine raspravljalo se o Nacrtu zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom. Na sjednici su usvojena dva zaključka. Jednim od zaključaka Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvatio je Nacrt i smatra da može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona te je zadužen predlagač da organizuje i provede javnu raspravu. Drugim zaključkom Vlada FBiH zadužena je da hitno stupi u pregovore sa predstavnicima Koalicije Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH u cilju unapređenja usvojenog nacrta.

Dom naroda FBiH je o navedenom nacrtu raspravljao na 1. sjednici održanoj 30.3.2023. godine te ga je prihvatio i odobrio

Ovim zakonskim rješenjem, kako navodi predlagač, prvi put se definiše invaliditet i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnog procesa starenja.

Javna rasprava počela je 12. aprila te je trajala do 12. jula 2023. godine. 

Vlada FBiH je na 5. redovnoj sjednici održanoj 14.6.2023. godine razmatrala Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH koji je u formi nacrta usvojen 2.6.2022. godine

Na 6. redovnoj sjednici održanoj 21.6.2023. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH, koji je usvojen na 4. redovnoj sjednici Predstavničkog doma FBiH održanoj 25.7.2023. godine

Dom naroda FBiH je 31.7.2023. godine usvojio navedeni prijedlog, koji je stupio na snagu osam dana od objave u Službenim novinama, a prema amandmanu koji je predložila Vlada FBiH, primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Kako predlagač navodi, ovim zakonom utvrđuju se osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava te postupak ostvarivanja i način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. 

Obim prava civilnim žrtvama rata proširen je te su postojećim pravima dodana i prava na zdravstvenu zaštitu, prednost prilikom korištenja zdravstvenih usluga, pomoć u banjsko-klimatskom liječenju i medicinskoj rehabilitaciji, pokrivanju troškova sahrane te osiguranje povoljnijih uslova školovanja za dijete rođeno iz čina ratnog silovanja – dijete posebne kategorije civilnih žrtava rata do 35. godine. 

Analize Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom Nacrta te Prijedloga zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine možete pročitati na portalu Javna rasprava (1, 2).

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u saopštenju 9.5.2023. godine najavilo donošenje nove Strategije za poboljšanje položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH za period od narednih pet godina.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!