Započeto

Reformisanje biroa za zapošljavanje

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Reformisanje biroa za zapošljavanje, informatizacija i usklađivanje funkcije biroa sa savremenim dinamičnim tržištem rada nužno je za njihovu efikasnost i svrsishodnost.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Tokom prvih 100 dana Vlade FBiH osnovana je Komisija za nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda za zapošljavanje, pripremljen je Prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba te je napravljen i Prijedlog sedmogodišnje strategije zapošljavanja u Federaciji BiH. 

Na web stranici Vlade FBiH 18.5.2023. godine objavljeno je da je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osnovao Komisiju za nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda za zapošljavanje kako bi se stekla cjelokupna slika Zavoda i odredili koji su koraci potrebni da bi se unaprijedio rad ove institucije.

Kako je navedeno, do polovine decembra 2023. godine trebao bi biti izvršen nadzor nad zakonitošću poslovanja. Upućen je i zahtjev za provođenje finansijske revizije Uredu za reviziju institucija u FBiH. Najavljeno je i formiranje posebnog odjeljenja u ministarstvu koje će na dnevnoj osnovi pratiti rad ove ustanove i uspostaviti komunikaciju u vezi s njihovim potrebama, projektima i svim što se pokaže bitnim za njihov dalji napredak u radu i uslugama.

Krajem maja 2023. godine ministar Delić najavio je reformu Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje u segmentu posredovanja u zapošljavanju kao mjeru koja će unaprijediti zapošljavanje i omogućiti kvalitetnije vođenje evidencije nezaposlenih. Kako je navedeno, prvi korak napravljen je pripremom Prednacrta zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koji je pripremilo resorno ministarstvo.

Kao jedan od načina koji doprinose kvalitetnijim modelima u zapošljavaju i smanjenju nezaposlenosti vidimo reformu u oblasti posredovanja u zapošljavanju kroz odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca zaposlenja. Ovim izmjenama Zakona stvaramo pretpostavke da se to omogući i da se vode posebne evidencije aktivnih i pasivnih tražilaca posla u kantonalnim službama i Federalnom Zavodu za zapošljavanje. To je naš prvi korak u reformi tromog sistema koji je trenutno sve drugo samo ne posrednik u zapošljavanju.

Adnan Delić, 29.5.2023.

Prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju trebao bi podrazumijevati aktivnu saradnju Zavoda i službi s predstavnicima udruženja poslodavaca koji traže radnike, kao i saradnju s obrazovnim institucijama s ciljem kreiranja programa doeduakacija, prekvalifikacija i programa za zapošljavanje koji su neophodni na današnjem tržištu. Predviđeno je povećanje iznosa naknade u slučaju prestanka radnog odnosa na 60 posto iznosa prosječne neto plaće, data je nova definicija nezaposlene osobe, a shodno tome, i striktna pravila koja će omogućiti jasniju sliku stvarne nezaposlenosti, odnosno nezaposlenih koji traže posao i nezaposlenih koji se na evidenciji vode zbog zdravstvenog osiguranja.

Prednacrtom je ostavljena mogućnost stimulacije onim poslodavcima koji doprinose smanjenju nezaposlenosti kroz aktivne mjere zapošljavanja, a sve usluge posredovanja u zapošljavanju, bilo putem službi za zapošljavanje, bilo putem privatnih agencija za posredovanje, terebale bi biti besplatne, dok bi kantonalne službe, s ciljem praćenja i blagovremenog ažuriranja podataka, svoje evidencije trebale slati Federalnom zavodu za zapošljavanje. Kako se navodi u saopštenju, nezaposlena osoba u Federaciji trebala bi biti vidljivija potencijalnim poslodavcima koji traže radnike, a posredovanje u zapošljavanju bit će svrsishodnije i učinkovitije.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić učestvovao je kao panelista na radionici o temi “Uklanjanje prepreka za učešće žena na tržištu rada i razvoj ženskog poduzetništva u Bosni i Hercegovini” u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a u okviru Projekta “Forum žena za razvoj”, gdje je govorio o planu Ministarstva da radi opsežnu reformu Zavoda i službi za zapošljavanje. 

Početkom jula, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je spremilo prijedlog sedmogodišnje strategije zapošljavanja u Federaciji BiH te da je taj dokument upućen na mišljenje nadležnim institucijama.

Kako je navedeno, Strategija zapošljavanja sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu analizirana je situacija na tržištu rada u FBiH, u drugom su utvrđene politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, dok su u posljednjem dijelu predstavljeni operativni aspekti koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

Nakon pribavljanja mišljenja, prijedlog strategije bit će upućen u dalju proceduru.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!