Započeto

Brza cesta kroz Lašvu

Partije: HDZ1990 | Oblasti: Ekonomija

Gospodarstvo mora biti u funkciji vrijednosti svakoga čovjeka i bazirati se na nekoliko segmenata: (…) c) cestovna infrastruktura, izgradnja novih kilometara autocesta, za što ćemo preuzeti potpunu odgovornost; odblokirat ćemo, nakon četiri godine (zamrznuta) sredstva u iznosu 200 – 300 milijuna eura za dionicu jug, most Počitelj, nastaviti izgradnju koridora, na koje je ova zemlja naslonjena od juga do sjevera, most na Svilaju, Koridor 5c, brza cesta kroz Lašvu, brza cesta preko Širokog do Livna i do Splita. To mora biti ravnomjerno, izbalansirano i usklađeno.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Programske smjernice 2022

Pripremni radovi na dionici Lašva – Nević polje završeni su u tokom mandata prethodne Vlade, u septembru 2022. godine. 

Kako se navodi u saopćenju JP Autoceste FBiH od 28.7.2023, na gradilištu su u toku bili radovi duž cijele trase. Na glavnoj trasi radilo se na škarpiranju i humusiranju kosina nasipa, iskopu i ugradnji nasipa, iskopu jaraka za prikupljanje oborinske vode sa desne strane ceste, izradi kolektora za fekalnu odvodnju, izradi cjevastog propusta i kanalice jarka, te ugradnji betona i montaži cijevi propusta. Također, vršio se iskop i regulacija korita rijeke Lašve. 

U januaru 2024. godine saopšteno je da prva dionica brze ceste Lašva – Nević Polje (LOT 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje) neće biti završena na vrijeme s obzirom da je “bilo dosta zastoja izazvano vanjskim okolnostima (izmještanje postojećih instalacija, korekcije projekta i povećanje obima radova, procedure)” saopšteno je FENI iz JP Autoceste FBiH.

U aprilu 2024. godine objavljen je video snimak dinamike radove ove brze ceste u naseljima Mali Mošunj (Vitez) i Nova Bila.

Iz Vlade FBiH saopšteno je 13.3.2024. godine da su usvojeni programi za kapitalne transfere te da je budžetom za 2024. godinu predviđeno 143 miliona KM za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta.

Usvojen je program namijenjen za izgradnju putne infrastrukturu u iznosu od 59 miliona KM, kojim će se finansirati dva projekta izgradnje brzih cesta u Federaciji BiH: Lašva – Nević Polje u iznosu od 29.790.000 KM i Prača – Goražde (Tunel Hranjen i trasa BC- eksproprijacija) u iznosu od 29.210.000 KM.

Za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce, dionica Nević Polje – Turbe (10,8 km) planiran je iznos od 3.850.000 KM za projektovanje i eksproprijaciju. Pored toga, za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje – Lot 4 Poslovna zona Vitez (faza 1) planirano je 3.153.351 KM za projektovanje i eksproprijaciju.

Sredinom aprila 2024. godine potpisan je Sporazum između JP Autoceste FBiH  i Općine Novi Travnik. Kako se navodi u saopštenju JP Autoceste FBiH cilj sporazuma je suradnja između JP Autoceste FBiH, izvođača radova i lokalne zajednice tokomizgradnje dijela brze ceste Lašva – Nević Polje, a naročito na području LOT 5: petlja Vitez – izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje. 

Potpisivanjem ovog sporazuma JP Autoceste FBiH obvezuju se kako će preko izvođača radova, nakon potpisivanja Sporazuma izvršiti radove:

  • Potputnjak na dijelu Bc km 8+520,00 i lokalna cesta između novog potputnjaka i regulacije korita rijeke Lašve;
  • Sanacija lokalne ceste u MZ Nević Polje;
  • Most preko novog korita rijeke Lašve u nastavku na pravac potputnjaka na dijelu BC km 8+520,00.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!