Analize

Za 14 mjeseci mandata bivša Vlada KS provodila aktivnost na dvije trećine obećanih mjera

Šest partija koje su u decembru 2018. godine formirale Vladu Kantona Sarajevo na osnovu Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS, u potpunosti su za 14 mjeseci svog mandata ispunile 18 obećanja ili oko 5% od datih 311. Osim toga Većim dijelom su ispunjena 22 obećanja (7%), a 42 (14%) su djelimično ispunjena tokom mandata Vlade KS. Sa druge strane neispunjeno je ostalo 125 obećanja (40%), dok su u slučaju 103 obećanja provođene određene aktivnosti koje nisu mnogo uticale na postizanje ciljeva utvrđenih datim obećanjima, te su ona dobila ocjenu “ispunjeno manjim dijelom“.

Istinomjer je obećanja iz „Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u KS u mandatu 2018. – 2022.“ grupisao u 6 oblasti: Državno uređenje, Ekonomija, Obrazovanje, Pravna Država, Socijalna politika i Zdravstvo, te je pratio njihovu realizaciju od prvih 100 dana rada Vlade KS do samog prestanka njenog mandata, početkom marta 2020. godine.

Podsjećamo, nakon Općih izbora održanih u oktobru 2018. godine, Vladu KS formiralo je 26. decembra iste godine šest političkih partija: Naša stranka (NS) Socijaldemokratska partija (SDP) BiH, Narod i pravda (NP), Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NLB), Demokratska fronta (DF) i Savez za bolju budućnost (SBB) BiH, a nakon što je izgubila većinu izlaskom DF-a i SBB-a iz koalicionog sporazuma, smjenjena je na sjednici Skupštine KS 29. januara 2020. godine. Ova Vlada radila je u tehničkom mandatu sve do 3. marta 2020. godine, kada je imenovana nova Vlada KS predvođena premijerom Marijem Nenadićem.

Ako pogledamo procentualno, najviše obećanja ispunjeno je u oblasti Državnog uređenja – 15%, gdje je od 40 datih, u potpunosti ispunjeno 6 obećanja, dok niti jedno ispunjeno obećanje nije zabilježeno u oblastima Zdravstva i Obrazovanja. U oblasti Prave države u potpunosti su ispunjena 4 obećanja od 35 datih ili 11,4%, dok je u u oblasti Socijalne politike potpuno ispunjeno nešto više od 4,1% obećanja, odnosno 2 od 48.

Kompletne rezultate monitoringa Istinomjera po obećanjima možete pogledati na ovom LINKU, a u nastavku vam donosimo pregled najzanimljivijih detalja monitoringa kroz neka od datih obećanja, sada već bivše Vlade KS.

Među obećanjima u oblasti Državnog uređenja dva su ispunjena još u prvih 100 dana rada Vlade KS, a odnose se na Ukidanje paušala za profesionalne zastupnike i Ukidanje naknada službenicima i izabrani profesionalnim dužnosnicima. Naime, na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 23. januara 2019. godine usvojen je Prijedlog Zakona o platama i naknadama kojim su profesionaliziranim zastupnicima ukinuti paušali. Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo tada su sa 22 glasa ‘za’ i osam ‘suzdržanih’ donijeli Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, kojim se ukida 580 KM paušala profesionalnim zastupnicima. Tokom mandata Vlade KS ispunjeno je i obećanje o Objedinjavanju procesa javnih nabavki u KS s obzirom da je kantonalna Vlada u junu 2019. godine donijela Uredbu o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a kojom je propisano objedinjavanje javnih nabavki. Uredba se počela primjenjivati od 01. 01. 2020. godine. Ispunjeno je i obećanje donošenju moratorija na zapošljavanje u javnim institucijama. Vlada KS je još na svojoj drugoj vanrednoj sjednici, održanoj 3. januara 2019. godine, donijela zaključak kojim se nastavlja moratorij na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme, u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama i upravama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih i vanbudžetkih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade KS od 1. januara do 31. decembra 2019. godine. Obećanje o Rekonstrukciji i stavljanju u upotrebu spomenika na Vracama dobilo je ocjenu “ispunjeno većim dijelom”. Prva faza obnove Spomen parka Vraca završena je 9. maja kada je nakon 27. godina ponovo upaljen vječni plamen na ovom spomeniku NOB. U narednoj fazi obnove, krajem jula 2019. godine, postavljene su i nove klupe.

Ekonomija je bila oblast u kojoj je dato najviše obećanja, njih 86, a u ovoj oblasti zablježena su tek 4 u potpunosti ispunjena obećanja ili 4,6%. Ispunjena obećanja u toj oblasti većinom se odnose na donošenje propisa pa su tako među ispunjenim i obećanje o uspostavi Registra ratnih šteta, koji je objavljen u oktobru 2019. godine; obećanje o Izmjeni Zakona o zakupu poslovnih prostora, koji je usvojen u julu 2019. godine, ali i obećanje o Izradi studije korištenja obnovljivih izvora energije u javnom prostoru, koja je kreirana uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), i čiji rezultati su predstavljeni u martu 2019. godine.

Od nekoliko ključnih infrastrukturnih projekata u ovoj oblasti radovi su se izvodili na izgradnji IX transferzale, te su započeti radovi na izgradnji prve dionice I transferzale u naselju Šip, koji su prema ranijim najavama već trebali biti okončani, no to se nije desilo. Uklonjen je i dio objekata na budućoj dionici ove saobraćajnice u blizini Željezničke stanice.

Obećanje o rasterećenju saobraćaja od Jošaničke petlje do centra Sarajeva izgradnjom kružnih tokova, ocijenjeno je kao ispunjeno većim dijelom s obzirom da je realizovan projekt izgradnje kružnog toka na Vogošćanskoj petlji koji je pušten u promet početkom oktobra 2019. godine.

Dva ispunjena obećanja u oblasti Socijalne politike odnose se na provedbu revizije u vezi s Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, te na uspostavu jedinstvene baze podataka svih korisnika socijalne pomoći, gdje je osim završetka baze podataka, Vlada Kantona Sarajevo realizovala i prelazak sa isplate u gotovom novcu, na isplatu na bankovne račune.

U ovoj oblasti obećanja koja su ispunjena većim dijelom, odnose se na podršku i učešće u projektu kreiranja i objave boračkog registra, mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika boračke populacije, podrška prekvalifikacije boračke populacije s ciljem zapošljavanja, nesmetan pristup svim javnim ustanovama za osobe s invaliditetom te ukidanje arhitektonskih barijera u školama i potpuna pristupačnost svim učenicima. U kontekstu ukidanja arhitektonskih barijera u školama do kraja mandata, obezbijeđenja je pristupačnost u šest osnovnih škola kroz projekat koji je eksterno finansiran.

Obrazovanje je oblast u kojoj tokom mandata Vlade KS nije zabilježeno niti jedno obećanje koje je ispunjeno u potpunosti, dok se dva obećanja koja su ispunjena većim dijelom odnose na izgradnju Akademije scenskih umjetnosti i obnovu Bosanskog kulturnog centra. Početkom godine, tada još uvijek aktuelni premijer KS, Edin Forto saopćio je da se radovi na zgradi ASU privode kraju, a tokom 2019. godine Vlada KS provodila je nekoliko projekata u cilju uređenja i modernizacije BKC-a.

Pet djelomično ispunjenih obećanja u ovoj oblasti odnose se na uvođenje praktičnog rada u srednjoškolsko obrazovanje, sufinansiranje filmova u KS, podršku turističkoj zajednici projektima kulture i sporta, povećano izdvajanje za festivale i jačanje eksperimentalne i alternativne sarajevske muzičke scene. S tim u vezi, u Srednjoj ekonomskoj školi počelo realiziranje praktične nastave učenika 2. razreda za zanimanje bankarski tehničar po principu dualnog obrazovanja. Ministarstvo kulture i sporta KS sufinansiralo je pet dugometražnih filmova, a također su izdvojena sredstva za održavanje muzičkih festivala, kao i festivala iz oblasti kulture.

Još jedna oblast u kojoj tokom 14 mjeseci nije ispunjeno niti jedno obećanje je Zdravstvo, a tokom mandata Vlade KS u ovoj oblasti je djelimično ispunjeno 5 obećanja, ocjenu ispunjeno manjim dijelom dobilo je 11 obećanja. Od djelimično ispunjenih obećanja možemo izdvojiti ona koja se odnose na programe liječenje, jačanje uloge Zavoda za javno zdravstvo KS te unapređenje zdravstvene zaštite. Po prvi put do sada, u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” otvorena je moderno opremljena stomatološka ambulanta, koja pruža usluge djeci koja boravi u ovoj ustanovi te realizovan Projekat formiranja Odjela pedijatrije u JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”. Urađena je i rekonstrukcija i adaptacija Doma zdravlja u Općini Stari grad. Također, uspostavljanjen je Programa za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece u Kantonu Sarajevo, obezbijeđena su tri kombi vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata i dr.

Sa druge strane, samo neka od 125 obećanja koja su ostala neispunjena, odnose se na Posebne pogodnosti za korisnike najnižih penzija, usvajanje Zakon o zaštiti i finansiranju porodica s djecom s poteškoćama u razvoju, ali i Zakona o alimentacijskom fondu u oblasti Socijalne politike, Uređenje zakonskog okvira za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju u oblasti Pravne države, kao i Olakšavanje procedura za pokretanje, vođenje i gašenje kompanije, Razvoj strategije za privlačenje direktnih investicija u KS, Zalaganje za poreske olakšice investitorima u oblasti kulture i sporta, ali i Uvođenje posebnih poreza i drugih olakšica za freelancere u oblasti Ekonomije.

Neka od neispunjenih obećanja u oblastima Zdravstva i Obrazovanja, a u kojim nisu zabilježena ispunjena obećanja, su podjela besplatnih udžbenika svim osnovcima, modernizacija postojećih studentskih domova, uspostavljanje Fondacije za nauku, ali i usmjeravanje sredstava od akciza u zdravstvene fondove, zatim izrada strategije palijativne njege i liječenja teško oboljelih lica, kao i donošenje Zakona o zaštiti i sufinansiranju liječenja oboljelih od Kronove bolesti i bolesti ulceroznog kolitisa i dr.

Na kraju se može reći da su tokom 14 mjeseci, koliko je bivša „šestorka“ imala na raspolaganju, provođene veće ili manje aktivnosti na gotovo dvije trećine obećanja. S obzirom na to da su neke od aktivnosti u vrijeme smjene ove Vlade, bile u progresu, svakako će biti interesantno pratiti koliko će započetih mjera do kraja realizirati nova Vlada KS na čelu sa Mariom Nenadićem.

Nenadić je i u svom ekspozeu eksplicitno naveo kako će nastaviti brojne već projekte započete u proteklom periodu, popt izgradnje saobraćajnica, ali i donošenja regulative i strateških dokumenata, a to je ponovio i dan kasnije u intervjuu za O kanal, kada je na pitanje “da li će nastaviti program rada dojučerašnje Vlade?”, odgovorio:

Svugdje gdje je program bio dobar za građane, ako se radi o projektu koji je kvalitetan i koji je nama interesanstan, da! To sam rekao deset puta jučer sa govornice. Nama nije cilj zaustaviti dobre projekte. Ja bih samo volio da i prethodna Vlada na isti način komentariše da je veliki dio njihovih projekata također naslijeđen iz prethodnih Vlada. Jer, ako govorimo o projektima saobraćaja, koji ćemo svakako naslijediti od ove Vlade, onda znamo da ih je i ta Vlada naslijedila od one u kojoj sam ja radio prije toga. Sarajevo je teritorijalno mali kanton, problemi nisu nastali jučer i oni se rješavaju tako dugo. Sve što je Vlada uspjela uraditi dobro mi ćemo samo biti vjetar u leđa. Naravno da imamo puno svojih projekata i kombinacija bi mogla dati dobre rezultate.

Mario Nenadić, O kanal, 04. mart 2020.

Koliko će od tih, ali i vlastitih projekata, koje je u svom ekspozeu i medijima pominjao Nenadić, nova Vlada KS i realizovati, Istinomjer će pratiti u narednom periodu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!