Edita Đapo

Rođena 24.10.1973. u Trebinju. Diplomirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Od 1996. do 1999. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Školovanje je nastavila u Japanu, na prestižnom univerzitetu Tohoku, gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije. Od 2008. – 2009. godine na Tohoku univerzitetu je radila kao istraživač.

Na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu bila je docent u periodu od 2009. do 2012. godineOd 2012. do 2014. obavljala funkciju zamjenice ministra finansija i trezora u Vijeću ministara BiH. Od maja 2014. godine radila kao docent na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu.

Uspješno je vodila međunarodne projekte: Building Bridges Through Increased Economic Understanding – US Government Special Fund – 2013-2015; Work Ready Now – USAID Partnership for Innovation – 2014-2016; Compact for Growth and Development – EU Delegation in B&H – 2016. Aktivno govori engleski i japanski jezik.

Izvor: Vlada FBiH