Dragan Mektić

Politička partija: SDS

Trenutna pozicija: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH

Rođen je 1956. godine, a Studij za unutrašnje poslove završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U periodu od 1997. do 2003. godine bio je zaposlen u obavještajnom sektoru u Bosni i Hercegovini, a od 2003. do 2006. godine bio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Do 2015. godine bio je direktor Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, a od 2015. godine je bio na funkciji ministra sigurnosti BiH, pa sve do decembra 2019. godine.

Izvor: Vijeće ministara

Obećanja
Neispunjeno 8
Djelimično ispunjeno 1
Ispunjeno 7
Istinitosti
Poluistina 4
Istina 2
Neistina 2
Dosljednosti
Nedosljedno 4
Pitajte Istinomjer!