Analize

Mogu li mjere entitetskih vlada u BiH spasiti turističku sezonu?

Još od samog početka širenja pandemije COVID – 19, kada je svima postalo jasno da će turistički sektor trpiti ogromne gubitke, zvaničnici oba entiteta u BiH najavili su provođenje određenih mjera za “spas sezone”. Dok se mjera podjele vaučera za boravak na turističkim destinacijama u RS, građanima ovog entiteta, pokazala kao ne baš toliko atraktivna, Vlada FBiH odustala je od provođenja slične stimulacije krajem jula ove godine. Iako je ljetna sezona već na izmaku, i pored nekoliko opcija za stimulaciju turizmu u FBiH, koje je spominjala resorna ministrica Edita Đapo, na konkretne korake još uvijek se čeka.

Podsjećamo, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, najavila je u maju ove godine da će Vlada FBiH nakon završetka obaveza iz tzv. “korona-zakona”, razmotriti opciju pomoći turizmu kroz izdavanje vaučera građanima u ovom entitetu. Krajem juna Đapo je najavila da će ministarstvo okoliša i turizma FBiH predložiti nekoliko modela kako motivirati građane da godišnji odmor provedu u svojoj državi, a jedna od opcija je, kako je rekla i davanje beskamatnih kredita, na godinu ili dvije. Međutim, kako je Đapo 23. jula izjavila za Federalnu novinsku agenciju (FENA) ispitivanjem tržišta pokazalo se da inicijativa izdavanja turističkih vaučera ne bi dala značajne rezultate, a time se opširnije tada bavio i Istinomjer.

U istoj izjavi Đapo je tada rekla da se bi se “sezona mogla spasiti”, a umjesto podjele vaučera građanima, najavila je i nove mjere čije provođenje je zatražila od Vlade FBiH.

Stoga sam ja u komunikaciji sa turističkim radnicima, znači sa hotelijerima i turističkim agencijama, dogovorili smo se, ja sam zatražila od Vlade FBiH 20 miliona i to bi išlo kao pomoć za režijske troškove, hotelima i agencijama i dijeliće se prema procentu poreza koji su uplatili ti hoteli ili agencije.

Edita Đapo, 23. juli 2020.

Uključujući i onu od 23. jula ove godine, Vlada FBiH je do danas održala samo jednu redovnu (29. jula), te jednu hitnu sjednicu (6. augusta), a kako se vidi iz njihovih dnevnih redova, objavljenih na zvaničnoj internet stranici Vlade, o modalitetima za pomoć turističkom sektoru o kojima je govorila ministrica Edita Đapo, nije se razgovaralo.

Početkom augusta Đapo je izjavila kako gubici u turizmu u FBiH iznose više od 2 miliona KM dnevno.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma izradilo je jedan dokument, odnosno informaciju koju je nakon razmatranja na sjednici 9. jula usvojila i Vlada Federacjie BiH. U informaciji je, pored ostalog, navedeno da se turističko-ugostiteljski sektor suočava s velikim gubitkom usljed nedostatka kretanja i putovanja ljudi, te su procjene da su gubici u turizmu u Federaciji BiH veći od 2.000.000 KM dnevno. (…) Mislim da je vrlo važno istaći da su svi pravni subjekti koji se na bilo koji način bave turizmom, ako su ispunili potrebne uvjete, kao i svi drugi privredni subjekti u Federaciji, dobili pomoć iz fonda za stabilizaciju privrede FBiH, u vidu plaćenih doprinosa za sve radnike.

Edita Đapo, 6. august 2020.

Ministrica je, kako je saopćeno iz Vlade FBiH, na temu pomoći turističkim radnicima u FBiH, održala niz sastanaka sa predstavnicima Agencije za bankarstvo FBiH, a nakon posljednjeg je tražila da svim hotelijerima bude omogućeno uvođenje moratorija na kredite koje imaju kod banaka.

Tražila sam najmanje godinu moratorija na kredite koje su uzeli hotelijeri. S obzirom na to da je većina ušla u velike investicije i da imaju ogromne rate kredita, a nemaju posla i da su u nezavidnom položaju zbog zatvorenih granica, mislim da su zahtjevi opravdani. S tim se složio i direktor Agencije za bankarstvo Mahmuzić, koji nam je obećao da će ova agencija uzeti u obzir trenutno stanje u kojem se nalaze hotelijeri.

Edita Đapo, 19. august 2020.

Sa druge strane, Vlada Republike Srpske raspisala je 15. juna ove godine javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu turističkog vaučera koji je namijenjen građanima Republike Srpske. Vaučer u iznosu od 100.00 KM, kako je navedeno u saopćenju, može se iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine, samo kod ugostitelja ili turističke agencije koji su upisani u evidenciju agencija i ugostitelja u RS, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva turizma RS, te se ažurira na dnevnoj osnovi. Prijava za vaučer također se može preuzeti na internet stranici ovog Ministarstva, a građani je mogu izvršiti i popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije “eVaucer”. U svrhu promocije ove ponude Vlada RS je kreirala i web stranicu: https://dozivisrpsku.com/

Najavljena je emisija ukupno 50.000 vaučera u tri faze, ali kako je ministrica trgovine i turizma RS Suzana Gašić nedavno izjavila, do 11. augusta građanima su izdata tek 7.224 turistička vaučera. Zbog toga je Vlada RS, 20. augusta usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima.

Naime, predloženom izmjenom građanin Republike Srpske može koristiti jedan turistički vaučer vrijednosti do 100 KM pod uslovom da ostvari najmanje dva noćenja zaredom u jednom ugostititeljskom objektu za smještaj, za razliku od dosadašnjeg rješenja koje je podrazumjevalo uslov od najmanje tri noćenja zaredom. Takođe, za ostvarivanje prava u korist dva korisnika vaučera smanjen je uslov po pitanju broja noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj sa četiri na tri. Takođe, predloženom uredbom usaglašava se sadržaj turističkog vaučera sa podacima koji se generišu u elektronskoj aplikaciji “eVaucer”.

Vlada RS, 20. august 2020.

Kako je saopćeno nakon sjednice, procjena Vlade je “da će se predloženom izmjenom povećati broj korisnika turističkih vaučera”, a navedeno je i da je od 15. 6. 2020. godine, zaključno sa 15. 8. ove godine, “ukupno izdato oko 8.500 turističkih vaučera”.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku (FZS), ukupan broj noćenja turista u junu 2020. godine iznosio je 28.352 što je za 89,0% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine, a ovaj broj je u odnosu na maj 2020 godine viši za čak 319,8%, što dovoljno govori o uspjehu sezone. Kako se navodi u saopštenju FZS, učešće domaćih turista je 75,6%, a stranih 24,4%. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je tek 4,7 %.

U RS je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, u junu ove godine ostvaren je 11.581 dolazak turista, što je u odnosu na maj 2020. godine više za 390,9% i 26.017 noćenja turista, što je u odnosu na maj 2020. godine više za 285,2%. Međutim, slično kao i u FBiH, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, broj dolazaka turista manji je za 72,8%, a broj noćenja manji je za 70,9%.

Posljednji podaci ne idu ni malo u prilog izjavama o mogućem spasu sezone u cijeloj BiH. Iako su određene destinacije u državi, ove godine donekle posjećenije nego ranijih godina zahvaljujući dolascima domaćih turista, procenat popunjenosti hotelskih smještaja u junu bio je daleko ispod prosjeka. Mjere Vlade RS u vidu podjele vaučera, kako se vidi po njihovom korištenju, nisu baš polučile željene rezultate, dok se na sličan vid pomoći turističkom sektoru od strane Vlade FBiH i dalje čeka.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!