Nedosljedno

Od izdavanja dozvola za gradnju MHE do brige za rijeke

Nakon sastanka s predstavnicima Udruženja za spašavanje rijeka, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, ali i premijer Fadil Novalić, poručili su da je ljepota rijeka nešto što se treba ostaviti budućim generacijama.

Foto: Print Screen

Kako je objavljeno u informaciji na zvaničnoj web stranici Vlade FBiH, ministrica Đapo se složila sa predstavnicima nevladinih organizacija, koji su ponovo predložili određene izmjene pravilnika kako bi se pomoglo u rješavanju ovog problema.

Iznimno je važno reći da MHE mijenjaju život zajednica pogotovo lokalnog stanovništva koje živi u blizini rijeka, te narušava ruralni razvoj, kao i turističke potencijale.

Edita Đapo, 13. oktobar 2020.

I federalni premijer imao je sličan stav.

Građani i njihova udruženja su primijetili problem koji se odnosi na MHE. Naša priroda i planine su totalno napadnute, a korist koju vidimo u dobivenoj struji je nikakva i isključivo je raspoređena na mali broj privatnih vlasnika.

Fadil Novalić, 13. oktobar 2020.

Istinomjer se do sada već u više navrata bavio temom izgradnje MHE, a na poguban uticaj njihove izgradnje na rijeke u BiH već više godina ukazuju brojni aktivisti i udruženja za zaštitu okoliša. Međutim neke sudske odluke, ali i Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o obustavi gradnje malih hidroelektrana usvojen u junu ove godine, skrenuli su dodatnu pažnju javnosti na ovaj problem.

Treba napomenuti da je premijer Fadil Novalić više puta iznosio sličan stav, a prije nekoliko dana je čak i citiran od strane poznatog glumca Leonarda DiCaprija, koji je i veliki borac za zaštitu okoliša, što je na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži facebook, podijelila i SDA.


Međutim, nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu početkom oktobra poništio okolinsku dozvolu koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo za gradnju dvije MHE na Bunskim kanalima, gostujući u programu N1 televizije, resorna ministrica Đapo je kazala, da je okolinske dozvole za MHE Buna 1 i Buna 2, izdala na samom početku svog mandata krajem 2015. godine.

Jeste. Ovo je prva okolinska dozvola koju sam potpisala. Počela sam 1. novembra da radim, ovo je potpisano 11. novembra. Sud je pokazao da ima nedostataka.

Edita Đapo, 5. oktobar 2020.

Kako se navodi u “Informaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi aktuelnog problema planiranja izgradnje i rada MHE”, iz aprila ove godine, ministarstvo je u posljednjih 5 godina izdalo dozvolu za 33 MHE od kojih će brojne imati sudski epilog.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u poslednjih pet godina izdalo okolišne dozvole za 33 minihidroelektrane, od kojih su tužene: mHE Buna 1 i Buna 2 – rijeka Buna; mHE Dindo – rijeka Ljuta (dva puta tužena), mHE Zlate – rijeka Doljanka; mHE Donje Luko – rijeka Ljuta; mHE Poljanice 1 i Poljanice 2 – rijeka Bila kod Travnika, MHE Memiškovići – rijeka Ljuta, te mHE Luke – rječica Željeznica kod Fojnice. Problem u najvećoj mjeri predstavlja nedovoljna kontrola rada mHE u smislu kontrole ispuštanja EPP, neadekvatno uspostavljeni monitoring ekološki prihvatljivog protoka, zbog čega je potrebno donijeti podzakonski akt koji će precizno definirati obaveze kako investitora, odnosno operatera, tako i nadležnih institucija.

FMOIT, april 2020.

U Informaciji se dalje navodi:

Potrebno je da se izvrši analiza opravdanosti dodjele poticaja, kao i davanja statusa privilegovanog proizvođača električne energije za mHE, posebno uzimajući u obzir činjenicu izrazito negativnog uticaja na okoliš, te negativan stav lokalne zajednice prema daljoj izgradnji malih hidroelektrana.

FMOIT, april 2020.

Kako je iz svega navedenog vidljivo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo je brojne dozvole za gradnju MHE od kojih su neke već osporene od strane Kantonalnog Suda u Sarajevu, te će Istinomjer će stav, odnosno raskorak između riječi i djela ministrice Đapo koja sada smatra da je iznimno važno zaštiti rijeke, ocijeniti kao nedosljedan.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!