Marina Pendeš

Politička partija: HDZ BiH

Trenutna pozicija:

Rođena je 1964. u Travniku, gdje je završila gimnaziju, a diplomirala je na Vojno – tehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. godine je članica HDZ BiH.

Bila je vijećnica Općinskog vijeća Vitez od 1997. do 2002. Na Općim izborima 2002. je izabrana u Skupštinu Srednjobosanskog kantona. U Skupštini ostaje do marta 2003. godine kada je imenovana za kantonalnu ministricu prostornog uređenja, obnove i povratka. Za ministricu odbrane BiH imenovana je 2015. godine i na toj poziciji ostala je do decembra 2019. godine.

Izvor: Vijeće ministara

Obećanja
Neispunjeno 2
Ispunjeno 1
Djelimično ispunjeno 1
Dosljednosti
Dosljedno 1
Istinitosti
Neistina 1
Pitajte Istinomjer!