Ispunjeno

Turistički vaučeri dostupni za građane/ke FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je na sjednici održanoj 19.6.2022. godine, a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, utvrđenih budžetom FBiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM.

Foto; Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Pored ostalog, a kako je tim povodom bilo navedeno na zvaničnoj stranici Vlade FBiH, ovim sredstvima obuhvaćeno je pet programa, gdje su u okviru Programa broj 1, u iznosu od 2.000.000 KM, predviđena sredstva za promociju domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građana i građanki Federacije BiH u turističko-ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području FBiH.

Korisnici ovih sredstava su pravne osobe registrovane u FBiH koje, pored ostalih aktivnosti, posluju kao internet servisi za prodaju turističko-ugostiteljskih usluga, s tim da su u 2021. godini na taj način realizovale više od 1.000 turističkih paket-aranžmana putem online platforme i online plaćanja. Posredstvom ovih pravnih osoba izdavat će se vaučeri punoljetnim građanima FBiH (domaćim turistima).

Vlada FBiH, 19.6.2022.

Nekoliko dana kasnije, gostujući u emisiji “Dan uživo” N1 televizije, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo pojasnila je na koji se način vaučeri mogu koristiti, kao i gdje će se moći realizovati.

“Mi ćemo za 15 dana objaviti koje su se platforme prijavile da budu posrednik za vaučere između Vlade i građana”, izjavila je tom prilikom Đapo, te najavila, pored ostalog, da će se do kraja jula krenuti s ovim programom.

Moramo završiti sa procedurama i nadam se da ćemo krajem jula krenuti sa ovim programom koji će trajati do 31. decembra. Nije moglo ranije zato što je budžet usvojen tek krajem marta. Ali, nije kasno, jer će se ovim produžiti sezona i mnogo će ljudi vaučere koristiti i za zimovanje.

Edita Đapo, 22.6.2022.

Resorna ministrica je polovinom juna ove godine potvrdila da je javni poziv za izbor platformi okončan te da će se podjelom vaučera krenuti s prvim danima augusta.

Završili smo javni poziv za izbor platformi putem kojih će se distribuirati turistički vaučeri građanima BiH. Nadam se, da dok završimo proceduru, potpisivanje ugovora i prebacivanje novca platformama, da ćemo s podjelom vaučera građanima moći da počnemo prvih dana avgusta.

Edita Đapo, 18.7.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 21.7.2022. godine obavijestilo javnost da je zaključilo listu aplikanata koji su zadovoljili uslove za pružanje usluga smještaja građanima i građankama uz subvenciju turističkim vaučerima u iznosu od 200 KM.

Listu aplikanata koji su zadovoljili propisane uslove iz javnog poziva za Program broj 1 i kojima će resorno ministarstvo doznačiti sredstva u iznosu od po 666.666,66 KM čine eKupon d.o.o. Sarajevo, CITYDEAL flyfly travel d.o.o. Sarajevo te LINDEN d.o.o Sarajevo. Ovom je prilikom također objavljena i lista aplikanata koji nisu zadovoljili propisane uslove.

U sjedištu federalnog Ministarstva okoliša i turizma, ministrica Đapo je 28.7.2022. godine potpisala ugovore sa ovlaštenim predstavnicima domaćih platformi “eKupon“, “Citydeal flyfly travel“ i “Linden“. Tom prilikom su iz ministarstva istakli da slijedi realizacija cijelog posla za pružanje ove vrste usluga kod digitalnih platformi, te da će sve pripreme će se završiti do 8. augusta.

Kako je na zvaničnoj stranici Ministarstva okoliša i turizma navedeno, ministrica Đapo je izjavila da su predstavnici navedenih platformi potvrdili da će od 8. augusta biti u mogućnosti otvoriti za građane sve raspoložive turističke ponude za odmor u Federaciji BiH, kao i da će početkom augusta resorno ministarstvo objaviti detaljno uputstvo o načinu korištenja putem platformi, ali i prodajnih mjesta za građane koji preferiraju kupovinu na prodajnom mjestu.

Pozivaju se građanke i građani Federacije BiH da koriste vaučere Vlade Federacije BiH dostupne na online platformama. Istovremeno pozivamo sve pružaoce usluga (pravne i fizičke osobe-obrtnike registrirane za usluge smještaja u Federaciji BiH) da ostvare poslovnu saradnju sa navedenim online platformama. Želimo vam ugodan boravak na prelijepim turističkim destinacijama uz korištenje turističkih vaučera.

Ministarstva okoliša i turizma FBiH, 28.7.2022.

U skladu sa najavom, 1.8.2022. godine Ministarstva okoliša i turizma FBiH objavilo je Pravila i uslove za kupovinu paketa sa turističkim vaučerima Vlade Federacije BiH, dok su 8.8.2022. godine vaučeri pušteni u promet putem online platformi “eKupon”, “Odmori u BiH” i “Citydeal flyfly travel”.

Ovim Istinomjer obećanje ministrice Edite Đapo da će u prvim danima augusta ove godine građanima Federacije BiH biti dostupni turistički vaučeri ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!