Edita Đapo

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija:

Rođena je u Trebinju, a diplomirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1996. do 1999. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Školovanje je nastavila u Japanu gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije, a od 2008. do 2009. godine na Tohoku univerzitetu je radila kao istraživač.

Od 2012. do 2014. obavljala je funkciju zamjenice ministra finansija i trezora u Vijeću ministara BiH. Trenutno je na funkciji ministrice okoliša i turizma FBiH.

Izvor: FBiH Vlada

Obećanja
Ispunjeno 1
Neispunjeno 6
Istinitosti
Neistina 2
Istina 1
Dosljednosti
Nedosljedno 3
Pitajte Istinomjer!