Marina Pendeš

Politička partija: HDZ BiH

Trenutna pozicija: Ministrica odbrane BiH

Rođena je 1964. u Travniku, gdje je završila gimnaziju, a diplomirala je na Vojno – tehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. godine je članica HDZ BiH.

Bila je vijećnica Općinskog vijeća Vitez od 1997. do 2002. Na Općim izborima 2002. je izabrana u Skupštinu Srednjobosanskog kantona. U Skupštini ostaje do marta 2003. godine kada je imenovana za kantonalnu ministricu prostornog uređenja, obnove i povratka. Za ministricu odbrane BiH imenovana je 2015. godine.

Izvor: Vijeće ministara

Konzerve sa svinjskim mesom će se dodatno analizirati

Nakon što se u javnosti krajem prošle godine pojavila informacija da se u konzervama hrane za OS BiH, umjesto naručene...

Pomjerena starosna barijera u OS BiH

Izmjenama propisa vojnicima omogućeno da u Oružanim snagama BiH mogu ostati i nakon 35. godine života, što do sada nije bio slučaj. Početkom 2017. godine ministrica odbrane Bosne i...