Neistina

HNS jeste nevladina organizacija

Poslanici/e i delegati/kinje u Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH) Marina Pendeš, Lazar Prodanović, Alma Čolo i Dženan Đonlagić učestvovali su u emisiji „Debata tjedna“, koja je 21. marta 2022. emitovana na TV OBN. U diskusiji oko izmjena Izbornog zakona, Pendeš je iznijela neistinitu tvrdnju o Hrvatskom narodnom saboru (HNS).

Screenshot: TV OBN

Obraćajući se Marini Pendeš, Alma Čolo je ustvrdila da je “vaša nevladina organizacija predložila da se osniva ad-hoc skupština”, na što je Pendeš odgovorila:

Hrvatski narodni sabor nije nevladina organizacija.

Marina Pendeš, 21.3.2022.

Statut HNS-a donesen je 28. februara 2015. godine, a već u njegovom u prvom članu, među općim odredbama, definisano je utemeljenje HNS-a kao nevladine organizacije:

HRVATSKI NARODNI SABOR u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: HNS) je utemeljen Odlukom o utemeljenju kao dragovoljna, nevladina i neprofitna udruga, organizirana sukladno Zakonu o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Statut HNS-a

Pravni okvir BiH i entiteta Federacija BiH govori o nevladinim organizacijama u Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH, odnosno Zakonu o udruženjima i fondacijama FBiH. U oba zakona navedena je slična definicija udruženja:

Udruženje je, u smislu ovog zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja tri ili više fizičkih ili pravnih lica, u svim kombinacijama, radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija svrha nije sticanje dobiti.

Zakon o udruženjima i fondacijama BiH

Po Zakonu o udruženjima i fondacijama FBiH, u članu 2, udruženje je definisano na sljedeći način:

Udruženje je, u smislu ovoga zakona, svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšeg interesa ili cilja, u skladu s Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH

Kako navodi UNDP u Priručniku za nevladine organizacije u BiH, objavljenom 2014. godine, spomenuti zakoni prepoznaju udruženja kao jedini pravni oblik ili formu osnivanja za sve tipove i oblike organizacija civilnog društva, “uključujući npr. organizacije mladih, penzionera, privrednika, zanatlija, intelektualaca, umjetnika, strukovna udruženja, udruženja koja se bave dobrotvornim/humanitarnim radom, sportske klubove, asocijacije, sindikate (na entitetskim nivoima) i sve ostale”.

Potvrda da je HNS jedna od nevladinih organizacija BiH nalazi se i u Zbirnom e-registru udruženja i fondacija u BiH.

Screenshot: Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH

S obzirom na navedeno, tvrdnju Marine Pendeš da “Hrvatski narodni sabor nije nevladina organizacija” Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Isitnomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!