Neistina

Parlamentarci/ke HDZ-a BiH nisu uvijek čekali Vijeće ministara BiH da uputi zakon u proceduru

Suprotno tvrdnji Marine Pendeš da HDZ-ovi parlamentarci u državnom Parlamentu nisu upućivali inicijative, već su insistirali da taj dio posla obavi Vijeće ministara BiH, zastupnici/e i delegati/kinje HDZ-a BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH uputili/e su 22 prijedloga zakona u proceduru od 2014. godine do danas.

Izvor: Federalna televizija

Predsjedavajuća Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš gostovala je 19. marta 2024. godine u emisiji “Rezime” na Federalnoj televiziji. Tom prilikom Pendeš se osvrnula na rad HDZ-ovih parlamentaraca, pri čemu je konstatirala da su zastupnici/e i delegati/kinje HDZ-a BiH u državnom Parlamentu nastojali/e da ne upućuju inicijative dok ova partija sudjeluje u radu Vijeća ministara:

Što se tiče HDZ-a, mi smo u načelu uvijek nastojali da nemamo nikakvih inicijativa kroz rad Parlamenta iz jednostavnog razloga: što smo dio pozicije, odnosno koalicije na državnoj razini. Stalno smo insistirali da se kroz Vijeće ministara, da li se radilo o Ministarstvu pravde ili drugom ministarstvu, da se tu trebaju rješavati stvari. Imamo Vijeće ministara koje funkcionira. Oni su ti koji su zaduženi da nama isporučuju zakone, i u Zastupnički i u Dom naroda. I ja mislim da mi nikada do sada nismo to pravilo prekršili. Osim što su meni neki prigovorili, kada je bilo nelegalno umirovljene jednog od generala u OSBiH, kao i postavljenje na određenu poziciju mimo prijedloga Ministarstva odbrane, što je definirano zakonom. Ja sam predložila izmjenu zakona na način da se ubuduće ne bi tako nešto dešavalo, da skratimo procedure. Ali evo, nije prepoznato kao dobra namjera.

Marina Pendeš, 19.3.2024.

Tragom tvrdnje Marine Pendeš da delegati/kinje i zastupnici/e HDZ-a BiH kroz Parlament nisu upućivali/e inicijative dok je ova partija bila na vlasti, analizirali smo prijedloge zakona koji su se našli u proceduri u Parlamentarnoj skupštini BiH od 2014. godine naovamo.

Od spomenute godine, HDZ BiH sudjelovao je u radu Vijeća ministara u tri mandata, uključujući i aktuelni. Prilikom analize, u obzir smo uzeli prijedloge zakona koje su uputili/e zastupnici/e i delegati/kinje HDZ-a BiH samostalno, kao i prijedloge koji su upućeni s članovima drugih političkih partija.

U mandatu 2014–2018, zastupnici/e i delegati/kinje HDZ-a BiH uputili/e su u Parlamentarnoj skupštini ukupno 14 prijedloga zakona. Od navedenog broja, članovi/ice oba doma PSBiH iz HDZ-a kao pojedinci/ke uputili/e su pet prijedloga. S druge strane, zastupnici/e i delegati/kinje HDZ-a BiH su zajedno s članovima drugih partija uputili/e devet prijedloga, od čega su u tri navrata članovi HDZ-a BiH bili većinski zastupljeni među predlagačima.

U navedenom mandantnom periodu, članovi HDZ-a BiH uputili su sljedeće prijedloge zakona u proceduru:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (predlagači u Domu naroda: Ljilja Zovko, Zdenka Džambas, Bariša Čolak, Mario Karamatić)
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (predlagač u Predstavničkom domu: Nikola Lovrinović)
 3. Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru (predlagači u Predstavničkom domu: Borislav Bojić, Salko Sokolović, Predrag Kožul; predlagači u Domu naroda: Ognjen Tadić, Safet Softić, Ljilja Zovko)
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagači u Domu naroda: Martin Raguž, Ljilja Zovko, Zdenka Džambas, Bariša Čolak, Mario Karamatić)
 5. Zakon o dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (predlagači u Predstavničkom domu: Šefik Džaferović, Borjana Krišto, Mladen Bosić)
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (predlagač u Predstavničkom domu: Nikola Lovrinović)
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač u Domu naroda: Ljilja Zovko)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Lazar Prodanović, Hazim Rančić)
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Lazar Prodanović, Hazim Rančić)
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagač u Predstavničkom domu: Borjana Krišto)
 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagači u Predstavničkom domu: Borislav Bojić, Salko Sokolović, Predrag Kožul)
 12. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (predlagač u Predstavničkom domu: Predrag Kožul)
 13. Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (predlagači u Domu naroda: Martin Raguž, Ljilja Zovko, Zdenka Džambas, Bariša Čolak, Mario Karamatić)
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Aleksandra Pandurević, Mirsad Isaković; predlagači u Domu naroda: Darko Babalj, Halid Genjac, Bariša Čolak)

Kada je riječ o mandatu 2018–2022, zastupnici/e HDZ-a BiH u Predstavničkom domu PSBiH uputili/e su u proceduru šest prijedloga zakona. Od navedenog broja, članovi/ice HDZ-a BiH kao pojedinci uputili/e su dva prijedloga. Zastupnici/e HDZ-a BiH su zajedno s članovima drugih partija uputili/e tri prijedloga, od čega su jedan prijedlog uputili/e isključivo zastupnici/e HDZ-a BiH u Predstavničkom domu.

U ovom mandatnom periodu, članovi/ice HDZ-a BiH uputili/e su u proceduru sljedeće prijedloge zakona:

 1. Prijedlog zakona o izboru sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Nebojša Radmanović, Predrag Kožul, Mijo Matanović, Nenad Nešić, Obren Petrović, Darijana Filipović, Dragan Bogdanić, Jakov Galić, Nenad Stevandić, Snježana Novaković-Bursać, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović)
 2. Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač u Predstavničkom domu: Borjana Krišto)
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Edita Đapo, Darijana Filipović, Nada Mladina, Alma Čolo)
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Šemsudin Mehmedović, Halid Genjac, Nikola Lovrinović, Safet Softić, Predrag Kožul, Adil Osmanović, Denis Zvizdić, Edin Mušić, Mijo Matanović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Darijana Filipović, Alma Čolo)
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagači u Predstavničkom domu: Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Predrag Kožul, Mijo Matanović, Darijana Filipović)
 6. Prijedlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini (predlagač u Predstavničkom domu: Nikola Lovrinović)

Od početka aktuelnog mandata, delegati/kinje HDZ-a BiH uputili/e su u parlamentarnu proceduru dva prijedloga zakona. Jedan od njih, kao što je i sama navela u izjavi 19. marta 2024. godine, uputila je i sama Marina Pendeš, dok se drugi prijedlog odnosi na izmjene Izbornog zakona, a uputili/e su ga delegati/kinje HDZ-a BiH u Domu naroda.

Suprotno tvrdnji Marine Pendeš, zastupnici/e i delegati/kinje u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ranije su upućivali/e prijedloge za izmjene zakona u Bosni i Hercegovini kada je HDZ BiH sudjelovao u radu Vijeća ministara, stoga Istinomjer njenu tvrdnju ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!