Analize

Afera “svinjsko meso” riješena “u duhu dobrih poslovnih običaja“

Nakon što se u javnosti krajem prošle godine pojavila informacija da se u konzervama hrane za OS BiH, umjesto naručene junetine nalazi svinjsko meso, Ministarstvo odbrane BiH provelo je internu istragu kako bi utvrdilo činjenice o nepravilnostima u nabavkama, a uzorci konzervirane hrane su “poslani akreditiranim laboratorijima na mikrobiološku analizu uzoraka i prisustva svinjske DNA u konzerviranim proizvodima.” Nakon više od pola godine cijeli slučaj dobio je svoj epilog, bez podnošenja krivičnih prijava i “u duhu dobrih poslovnih običaja“, kako su za Istinomjer potvrdili iz Ministarstva odbrane BiH.

Krajem novembra 2018. godine iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da će biti poduzete mjere i aktivnosti u cilju pravne zaštite interesa u vezi sa nepravilnostima u oblasti nabavke, pripreme i distribucije prehrambenih artikala.

Kao rezultat interne istrage, utvrđeno je da su dva dobavljača sa kojima je MO BiH sklopilo ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka sa junećim mesom, te pite sa mesom, izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu laboratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklarisanih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina.”

Ministarstvo odbrane BiH, 21.11.2018.

Sedam dana kasnije, ministrica odbrane BiH, Marina Pendeš je rekla kako se pripremaju prijave zbog ove nepravilnosti.

Utvrdili smo da se firma, koja je sukladno ugovoru trebala isporučiti konzervirane proizvode od junetine, nije pridržavala toga iako je na deklaraciji tih konzervi pisao sastav koji je odgovarao onome što smo ugovarali, ali sadržaj nije odgovarao onome što je na deklaraciji. Traju dalje aktivnosti i mi ćemo poduzeti sve. Automatski je prekinuta isporuka i zadužene su institucije da pripreme određene prijave, a o detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni.”

Marina Pendeš, 28.11.2018.

Prema onome što je medijima početkom januara ove godine izjavila ministrica Pendeš, istraga je još uvijek bila u toku.

Još traje ispitivanje i čim se proces završi, dobit ćete informacije.”

Marina Pendeš, 08.01.2019.

Istinomjer se 15. januara Ministarstvu odbrane BiH obratio sa upitom u vezi napretka istrage u ovom slučaju, a tek 4. februara smo dobili odgovor da je Ministarstvo “provelo preliminarnu istragu s ciljem utvrđivanja činjenica vezanih za predmetne navode o procesima koji nisu provedeni u skladu sa važećim propisima, te su u tom smislu date preporuke kojima su naložene mjere za provođenje aktivnosti iz nadležnosti Sektora za nabavku i logistiku i Zajedničkog štaba OS BiH.”

Zajednički štab OS BiH je Ministarstvu odbrane BiH dostavio izvještaj o poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti u kojem je, između ostalog ukazano na činjenicu da je dobavljač, na osnovu urađenih analiza od strane institucija sa kojima je MO BiH imalo ugovore, isporučio dio artkala konzervirane hrane suprotno deklaracijama na proizvodima, ali da nije utvrđena individualna odgovornost pripadnika OS BiH, te smatra da je isključiva odgovornost za predmetno pitanje, po trenutnim nalazima, na dobavljaču, odnosno proizvođaču; Također, Sektor za nabavku i logistiku MO BiH dostavio je Izvještaj o radu Radnog tima vezan za provjeru zakonitosti postupka i aktivnosti stručne službe i lica uključenih u predmetnu nabavku (komisija) u kojem je konstatovano da isti nije uočio nepravilnosti od strane lica uključenih u predmetnu nabavku iz MO i OS BiH, a koji bi mogli uticati na ishod postupka.”

Ministarstvo odbrane BiH, 04.02.2018.

Kako su iz Ministarstva odbrane BiH potvrdili za Istinomjer, sa dobavljačem je dogovoreno da se uzorci konzervirane hrane pošalju akreditiranim laboratorijima vezanim za provjeru mikrobiološke analize uzoraka i prisustva svinjske DNA u konzerviranim proizvodima.

Više od pola godine kasnije, Istinomjer je ponovo kontaktirao MO BiH povodom ovog slučaja te dobio odgovor da su mikrobiološke analize obavljene u Zavodu za javno zdravstvo FBiH te u JU Veterinarski institut RS “Dr. Vaso Butozan“, dok su DNK analize obavljene u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu, kao i u laboratoriji “GEN-IAL“ GmbH iz Troisdorfa u Njemačkoj.

Kako su nam rekli u MO BiH, temeljem dobivenih rezultata laboratorijskih analiza Oružane snage BiH predložile su nekoliko zaključaka:

da se artikli sa svinjskim mesom, za koje je utvrđeno da su higijenski ispravni, stave u upotrebu, odnosno odobri njihovo konzumiranje kroz redovitu ishranu,

– da se artikli junećeg/goveđeg programa, za koje je dodatnim analizama utvrđeno da ne ispunjavaju propisane tehničke uvjete, odnosno da krše odredbe Zakona o hrani u BiH, kompletni vrate dobavljaču i zamjene odgovarajućim artiklima, ali drugog proizvođača;

– da Ministarstvo obrane BiH postupi u sukladno Članku 11. ugovora, a koji govori o načinu rješavanja sporova, odnosno da ugovorene strane „sva eventualna sporna pitanja rješavaju sporazumno, poštujući načela uzajamnog povjerenja, savjesnosti i poštenja, jednake vrijednosti davanja, uz poštivanje interesa ugovornih strana, u duhu dobrih poslovnih običaja“;

– da Ministarstvo obrane BiH obavijesti Agenciju za sigurnost hrane u BiH, Ured za veterinarstvo BiH, kao i nadležna inspekcijska tijela entiteta i Brčko distrikta BiH o rezultatima dodatnih analiza.

MO BiH, Odgovor na upit Istinomjera, 13.06.2019.

Kako se vidi iz navedenog cijeli slučaj završen je bez podnošenja prijava i “u duhu dobrih poslovnih običaja“ u odnosu sa dobavljačem koji je isporučio sporne artikle, a tokom trajanja analiza i nakon njih javnost je ipak ostala uskraćena za potpune informacije do kojih je Istinomjer došao nakon više sedmica čekanja odgovora na upit. Sve u svemu je jasno da će ovo ostati još jedna afera u procesu javnih nabavki koja neće biti sankcionisana.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!