Konzerve sa svinjskim mesom će se dodatno analizirati

Nakon što se u javnosti krajem prošle godine pojavila informacija da se u konzervama hrane za OS BiH, umjesto naručene junetine nalazi svinjsko meso, Ministarstvo odbrane BiH provelo je internu istragu kako bi utvrdilo činjenice o nepravilnostima u nabavkama, a prema posljednjim informacijama, uzorci konzervirane hrane će se “poslati akreditiranim laboratorijima na mikrobiološku analizu uzoraka i prisustva svinjske DNA u konzerviranim proizvodima.” 

Kao rezultat interne istrage, utvrđeno je da su dva dobavljača sa kojima je MO BiH sklopilo ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka sa junećim mesom, te pite sa mesom, izvršili isporuku dijela predmetnih artikala ishrane, u kojima se, a na osnovu laboratorijskih analiza nadležnih zavoda, pored deklarisanih sastojaka, utvrdilo i postojanje svinjskog proteina.”

Ministarstvo odbrane BiH, 21.11.2018.

Sedam dana kasnije, ministrica odbrane BiH, Marina Pendeš je rekla kako se pripremaju prijave zbog ove nepravilnosti.

Utvrdili smo da se firma, koja je sukladno ugovoru trebala isporučiti konzervirane proizvode od junetine, nije pridržavala toga iako je na deklaraciji tih konzervi pisao sastav koji je odgovarao onome što smo ugovarali, ali sadržaj nije odgovarao onome što je na deklaraciji. Traju dalje aktivnosti i mi ćemo poduzeti sve. Automatski je prekinuta isporuka i zadužene su institucije da pripreme određene prijave, a o deljatima ćete biti blagovremeno obaviješteni.”

Marina Pendeš, 28.11.2018.

Međutim, prema onome što je medijima početkom januara ove godine izjavila ministrica Pendeš, istraga je još uvijek bila u toku.

Još traje ispitivanje i čim se proces završi, dobit ćete informacije.”

Marina Pendeš, 08.01.2019.

Istinomjer se 15. januara Ministarstvu odbrane BiH obratio sa upitom u vezi napretka istrage u ovom slučaju, a tek 4. februara smo dobili odgovor da je Ministarstvo “provelo preliminarnu istragu s ciljem utvrđivanja činjenica vezanih za predmetne navode o procesima koji nisu provedeni u skladu sa važećim propisima, te su u tom smislu date preporuke kojima su naložene mjere za provođenje aktivnosti iz nadležnosti Sektora za nabavku i logistiku i Zajedničkog štaba OS BiH.”

Zajednički štab OS BiH je Ministarstvu odbrane BiH dostavio izvještaj o poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti u kojem  je, između ostalog ukazano na činjenicu da je dobavljač, na osnovu urađenih analiza od strane institucija sa kojima je MO BiH imalo ugovore, isporučio dio artkala konzervirane hrane suprotno deklaracijama na proizvodima, ali da nije utvrđena individualna  odgovornost pripadnika OS BiH, te smatra da je isključiva odgovornost za predmetno pitanje, po trenutnim nalazima, na dobavljaču, odnosno proizvođaču; Također, Sektor za nabavku i logistiku MO BiH dostavio je Izvještaj o radu Radnog tima vezan za provjeru zakonitosti postupka i aktivnosti stručne službe i lica uključenih u predmetnu nabavku (komisija) u kojem je konstatovano da isti  nije uočio nepravilnosti od strane lica uključenih u predmetnu nabavku iz MO i OS BiH, a koji bi mogli uticati na ishod postupka.”

Ministarstvo odbrane BiH, 04.02.2018.

Kako su iz Ministarstva odbrane BiH potvrdili za Istinomjer, sa dobavljačem je dogovoreno da se uzorci konzervirane hrane pošalju akreditiranim laboratorijima vezanim za provjeru mikrobiološke analize uzoraka i prisustva svinjske DNA u konzerviranim proizvodima. Osim toga, u toku su i usaglašavanja  vezana za odabir ovlaštenih instituta za provjeru prisustva svinjske DNK u uzorcima konzervirane hrane koji će biti predmetom provjere, a koje je dobavljač isporučio Ministarstvu odbrane.

S obzirom da se vrše dalje analize konzervirane hrane, Istinomjer će ranije data obećanja u vezi sa cijelim slučajem ocijeniti ocjenom “radi se na tome”, a i dalje ćemo pratiti koliko će još vremena biti potrebno da se pripreme najavljene prijave zbog kršenja ugovora o nabavci.

(Istinomjer.ba)

 

Vijeće ministara BiH nije “pomoćno tijelo” Predsjedništva BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik gostujući u jednoj od TV emisija, ponovo je pokazao nepoznavanje...

Uskoro počinje sanacija krova Aškenaške sinagoge?

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Damir Filipović je na sastanku, koji je održao u martu ove godine, sa predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem, najavio da...

Uskoro počinje druga faza izgradnje gasovoda Igman – Hadžići?

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Srđan Mandić i direktorica KJKP ”Sarajevogas”, Nihada Glamoč su u petak, 19. aprila, potpisali Sporazum o realizaciji projekta...