Analize

Vlada KS u prvih 100 dana radila na blizu 50% mjera iz sporazuma skupštinske većine

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je tokom prvih 100 dana mandata provodila veće ili manje aktivnosti na realizaciji gotovo polovine od 166 mjera iz dokumenta “Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023–2026”. Kako su pokazali rezultati monitoringa Istinomjera, u potpunosti su ispunjena dva obećanja, ispunjavanje osam obećanja je u progresu, dok su započete aktivnosti na realizaciji još 72.

Vlada Kantona Sarajevo imenovana je 24. marta 2023. godine, a formirale su je partije Narod i Pravda (NiP), Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Naša stranka (NS) i Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH). Prethodno su ove partije usaglasile program na kom će raditi do 2026. godine. Ovo je jedini postizborni dokument koji Istinomjer prati u okviru svog monitoringa ispunjenosti obećanja partija na svim nivoima vlasti, a koji provodi još od 2010. godine. Slične programske dokumente pratili smo i u prethodnom mandatu, u kom su se u KS izmijenile tri vlade.

Od 166 mjera iz ovog sporazuma koje Istinomjer prati, 72 se odnose na oblast ekonomije, 39 na oblast obrazovanja, kulture i sporta, 22 na oblast socijalne politike, 13 na oblast pravne države, 12 na oblast zdravstva te osam obećanja na državno uređenje.

Dva ispunjena obećanja kantonalne Vlade tokom prvih 100 dana odnose se na uspostavljanje Centra za razvoj poduzetništva, kao i na izdvajanja za sport u iznosu 1% ukupnih budžetskih prihoda. Tako je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 18. 4. 2023. godine usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU “Centar za napredne tehnologije’’. Ovom odlukom osnovana je posebna organizaciona jedinica “Centar za razvoj poduzetništva”, čija je uloga pružanje sistemske podrške malim i srednjim preduzećima, kao i kreativnim pojedincima u realizaciji poslovnih ideja.

Budžetom KS za 2023. godinu predviđeno je 12.119.800 KM za usluge sporta i rekreacije, što je nešto više od 1% ukupnog budžetskog prihoda koji je iznosio 1.198.331.837 KM. Usporedbe radi, u prethodnoj godini za ovu namjenu izdvojeno je nešto manje od 0,7% budžetskog prihoda.

Od osam obećanja čije je ispunjavanje u progresu, četiri su iz oblasti ekonomije, tri iz pravne države te jedno obećanje iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Među njima su rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu, rekonstrukcija cesta, uspostava jedinstvene karte za javni gradski prevoz, izmjene i dopune Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, opremanje policije, uspostava helikopterske jedinice MUP-a KS, analiza i plan izgradnje poslovnih zgrada MUP-a KS, kao i donošenje zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi KS.

Najviše obećanja na čijem je ispunjavanju započet rad također je iz oblasti ekonomije (28) i obrazovanja (21), a samo neka od njih su nabavka vozila za javni prevoz, utopljavanje zgrada, provođenje projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem, proširenje kapaciteta obrazovnih ustanova, donošenje zakona o dualnom obrazovanju KS, ali i obećanja iz drugih oblasti, poput donošenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, informatizacije zdravstvenih ustanova ili digitalne transformacije.

Među 84 obećanja na čijoj realizaciji nije bilo aktivnosti u prvih 100 dana mandata Vlade KS našla su se donošenje zakona o lokalnoj samoupravi, proširenje trolejbuske mreže do Vogošće, rješavanje problema gradske deponije, donošenje strategije razvoja kulture i sporta Kantona Sarajevo, jačanje kapaciteta sudova, izrada socijalne karte branitelja i braniteljki, otvaranje hospisa i brojna druga.

Nakon prvih 100 dana rada Vlade KS može se zaključiti da je izvršna i zakonodavna vlast radila na ispunjavanju 49% obećanja iz sporazuma skupštinske većine. Međutim, bitno je spomenuti da je rad na velikom broju ovih obećanja započet tokom mandata prethodne vlade te su se neka od njih nalazila i u ranijim programskim dokumentima kako vlade “Trojke”, tako i vlade “Šestorke”, a čiju je realizaciju Istinomjer pratio u tom periodu. Za razliku od tadašnjih programa koji su sadržavali 300 i 400 mjera, u aktuelnom mandatu dat je dosta manji broj obećanja. Kompletne rezultate nakon prvih 100 dana mandata Vlade KS možete pogledati na LINKU.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!