Započeto

Informatizacija ustanova javnog i privatnog zdravstvenog sistema

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Zdravstvo

Potpuna informatizacija ustanova javnog i privatnog zdravstvenog sistema i njihovo puno uvezivanje u jedinstveni informacijski sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Obrazloženje

Tokom dvije godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Na zvaničnoj stranici Vlade Kantona Sarajevo, 23. maja 2023. godine objavljeno je da su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, načelnik Sektora uniformisane policije kantonalne Uprave policije Džafer Hrvat i predstavnici MedIT-a održali sastanak s ciljem unapređenja saradnje. 

Ova saradnja ogleda se u vidu uspostavljanja informatičko-poslovne platforme koja bi dovela do operativnog rasterećenja i povećanja efikasnosti, prvenstveno za potrebe Zavoda u regresnim postupcima za naknadu štete koju ovaj zavod provodi zbog povreda svojih osiguranika u saobraćajnim nesrećama.


Ministar zdravstva KS Enis Hasanović je 1. decembra 2023. godine okupljenima na konferenciji  “SSST Innovation Week” najavio rad na digitalnoj transformaciji u zdravstvu u saradnji sa svim domaćim, ali i partnerima iz EU i SAD-a.


Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac i ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica 11. decembra 2023. godine potpisali su Protokol o omogućavanju pristupa podacima i elektronskom preuzimanju Zapisnika o saobraćajnoj nezgodi između ZZZO KS i MUP KS. Cilj ovog projekta jeste uspostavljanje jednostavnijeg sistema uvida i razmjene podataka ugovornih strana, a sve zbog bržeg i jednostavnijeg protoka informacija. 

Protokol o saradnji omogućit će kontrolisani pristup pojedinim podacima iz kategorija eBolovanje i eRegresni postupak, a u praksi će se određeni podaci razmjenjivati elektronskim putem, te građani/ke, kao i pripadnici/e MUP-a KS, neće više morati određenu dokumentaciju predavati u pisanoj formi. Također, Protokol pruža velike pogodnosti i za građane/ke jer će ubuduće ubrzati procedure kada se u saobraćajnim nesrećama putem regresnih postupaka vrši naplata štete od osiguravajućih društava.


Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac, ministar zdravstva KS Enis Hasanović i predsjednica Upravnog odbora Zavoda Jasmina Selimović održali su 23. februara 2024. godine strateško-operativni sastanak.

Glavna tema sastanka bila je informatizacija zdravstvenog sistema, s ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za osiguranike, te pojednostavljenje procedura za zdravstvene radnike. Naglašeno je da su intencija i jasan cilj svih sudionika potpuna implementacija informacionog sistema, uz poštovanje sigurnosnih izazova.


Vlada Kantona Sarajevo je 21. marta 2024. godine usvojila projekte digitalizacije patohistologije za potrebe Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo i Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”. Za realizaciju ova dva projekta planirano je preko 2,5 miliona KM.

Implementacijom ovog projekta trebalo bi biti omogućeno dijeljenje digitalnih slajdova, smanjenje rizika od loma ili gubitka uzorka te bi se trebale ostvariti uštede na transportu, vanjskim konsultacijama i laboratorijskom i uredskom prostoru.

Digitalne patološke slike trebale bi biti arhivirane u digitalnoj arhivi dijagnostičkih slika.


Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je 9. aprila 2024. godine radni sastanak s direktorima javnih zdravstvenih ustanova u KS, njihovim saradnicima i ljekarima, na kojem je donesena odluka da se kalendari narudžbi za specijalističke preglede otvore kroz informacioni sistem na period od 180 dana. 

Time bi se, kako je saopšteno, pacijentima olakšao put pri zakazivanju pregleda te otvorila mogućnost da ne čekaju na pregled duži period, kako je do sada bio slučaj. Ministar Hasanović uputio je zahtjev da se pošalju liste deficitarnih usluga, kako bi na osnovu toga mogli eventualno produžiti kalendare za naručivanje za spomenute usluge.

Na radnom sastanku održanom 14. maja 2024. godine kojem su prisustvovali ministar zdravstva KS Enis Hasanović i direktri Javnih zdravstvenih ustanova u KS donesen je zaključak da se od Zavoda zdravstvenog osiguranja traži da omogući pacijentima da svoje nalaze dobijaju elektronskim putem (viberom ili e-mailom).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!