U progresu

Rekonstrukcija, izgradnja i rehabilitacija saobraćajnica u KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Ekonomija

Cestovna infrastruktura – rekonstrukcija, izgradnja i rehabilitacija saobraćajnica u svim općinama Kantona Sarajevo.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Krajem juna 2023. otvoren je postupak javne nabavke za obnovu saobraćajnice u ulicama Bulevar Mimara Sinana i Braće Mulić. 

Polovinom juna 2023. godine u ulici Džemala Bijedića, na dionici od FIS-a do spoja sa X transverzalom postavljen je završni sloj asfalta, te se radilo na postavljanju signalizacije. Također, tada su provođene aktivnosti na izgradnji kružnog toka koje su započele rušenjem objekata koji su prepreka za izgradnju. Projekat izgradnje kružnog toka je rezultat zajedničke saradnje sa Općinom Novi Grad, a njegova vrijednost iznosi 1,2 miliona KM bez PDV-a.

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je krajem maja 2023. godine raspisala je postupak javne nabavke za dva projekta. Radi se o rehabilitaciji dijela ulice Ložionička i izgradnji trake za ubrzanje na cestu Zapadni prilaz gradu, pravac Blažuj-Ilidža. 

Obnova dijela ulice Ložionička planirana je od povezivanja na krak novoprojektovane kružne raskrsnice, do ulice Zmaja od Bosne u dužini od 400 metara. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 996.000 KM bez PDV-a. 

Za izvođenje radova na izgradnji trake za ubrzanje na cesti Zapadni prilaz gradu, pravac Blažuj-Ilidža planirano je zaključenje okvirnog sporazuma na dvije godine, a procijenjena vrijednost za ovaj projekt je 2,2 miliona KM bez PDV-a. 

Radovi na obnovi ulice Ložionička započeti su polovinom novembra 2023. godine, a projektom je predviđena obnova 400 metara saobraćajnica što podrazumijeva zamjenu kompletne kolovozne konstrukcije i pješačku staza. Vrijednost projekta je 1,1 milion KM.


Početkom aprila 2023. godine Direkcija za puteve Kantona Sarajevo potpisala je s KJKP “Rad” ugovor za izvođenje radova na produženju lijevih isključnih traka na Pofalićima, na raskrsnici ulica Hamdije Ćemerlića i Zmaja od Bosne.

Radi se o dvije lijeve isključne trake, jedna iz pravca iz Ilidže, druga iz pravca Centra.

Projekt je ovo koji će doprinijeti manjoj opterećenosti isključnih traka i bržem protoku saobraćaja na glavnoj saobraćajnici, koja je jedna od prometnijih u Federaciji BiH. Postojeća traka iz pravca Centra prema Ilidži bit će produžena za 46 metara, dok će traka iz pravca Ilidže prema Centru biti produžena za oko 76 metara

Adnan Šteta, 3.4.2023.

Kako je navedeno u saopštenju, projekti su izrađeni i za još 18 isključnih traka na području Kantona Sarajevo i u toku je prikupljanje svih saglasnosti i dozvola od nadležnih institucija, kako bi se moglo krenuti u eventualnu realizaciju svih projekata.

Krajem jula 2023. godine započeti su radovi na produženju lijevih isključnih traka na raskrsnici na Pofalićima, s ciljem manjeg opterećenja isključnih traka i bržeg protoka saobraćaja na glavnoj saobraćajnici.


Krajem juna 2023. godine potpisan je ugovor za izgradnju raskrsnice u naselju Bulevar. Tada je saopćeno da se u julu očekuje početak radova, a planirani završetak je 90 dana od početka izvođenja radova.

Polovinom augusta 2023. započeti su radovi na izgradnji nove raskrsnice i saobraćajnih traka na Stupu, prema naselju Bulevar. Vrijednost projekta je dva miliona konvertibilnih maraka s PDV-om, a izvođač radova je kompanija Bosman.


Početkom jula 2023. godine Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve i Općina Novi Grad potpisali su Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji spojeva na A transverzalu iz ulica Branislava Nušića i Hajrudina Šabanije.

Radovi će podrazumijevati potpuno usklađivanje semafora i uklanjenje duplih semafora na raskrsnici koja spaja ulice Hajrudina Šabanije i Braće Mulić, te prilagođavanje pješačkih staza i semafora za sigurniji prelazak pješaka, a sve u cilju povećane sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Vrijednost ugovora je 582.602, 89 KM sa PDV-a od čega Ministarstvo saobraćaja kroz Direkciju za puteve izdvaja 415.000 KM, a ostatak Općina Novi Grad.

Početkom jula 2023. godine potpisan je sporazum za izgradnju kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, Džemala Bijedića i Ive Andrića.

Projekt izgradnje kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Ive Andrića sa uklapanjem IX transverzale predstavlja nastavak aktivnosti na sanaciji, rekonstrukciji i proširenju ulice Džemala Bijedića sa postojeće dvije na četiri saobraćajne trake. 

Ministarstvo saobraćaja KS za ovaj projekat obezbijedit će finansijska sredstva u iznosu od 1.700.000 KM, dok će Općina Novi Grad izdvojiti finansijska sredstva u iznosu od 200.000 KM.


Krajem jula 2023. završeno je polaganje drugog sloja asfalta na ukupnoj dužini od 1,2 kilometra na ratnom putu Igman.


Početkom augusta 2023. godine iz Vlade KS je saopćeno da su završeni radovi na drugoj fazi obnove regionalnog puta Podlugovi – Breza u dužini od 700 metara. Završetkom ove faze, regionalni put u dužini od 1,4 kilometra je potpuno obnovljen i povezanost dva kantona je značajno kvalitetnija. Vrijednost druge faze je 637.515,33 KM, a ukupna vrijednost projekta je 1,3 miliona KM.


Krajem novembra 2023. godine ministar saobraćaja KS Adnan Šteta potpisao je ugovor za radove na projektu adaptivno upravljanje saobraćajem sa izabranim izvođačem konzorcijem dvije kompanije BS Telecom d.o.o Sarajevo, članica Asseco South Eastern Europe S.A. Poljska i BH Telecom d.o.o Sarajevo. 

Iz Vlade su tom prilikom dodali da će ovaj sistem biti baziran na modernoj senzorskoj opremi, pomoću koje će se u realnom vremenu snimati saobraćaj, te time omogućiti detaljne informacije za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture, mjerenja intenziteta saobraćaja na raskrsnicama, na osnovu čega će se razviti algoritam koji će upravljati semaforima. 

Vrijednost projekta je 9.533.766,55 EUR-a bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem zajma kod EBRD, po čijim pravilima i procedurama je provedena javna nabavka u proteklom periodu.


U martu 2024. godine započeta je rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Bulevar Mimara Sinana u naselju Dobrinja na dužini od 1,8 kilometara, zajedno sa rekonstrukcijom ulice Braće Mulić. Iz Vlade je saopćeno da će se radovi odvijati u fazama, te su dodali da se očekuje da radovi traju 180 dana. Dodali su da je vrijednost projekta skoro pet miliona KM, a pored saobraćajnice i trotoara bit će izgrađena i biciklistička staza te postavljena nova LED rasvjeta.

Pomenuti projekat sufinansira i Općina Novi Grad Sarajevo sa 400.000 KM.


Pored pomenutih projekata, u okviru rekonstrukcije tramvajske pruge u Kantonu Sarajevo, izvršena je i rekonstrukcija raskrsnica koje su se nalazile na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!