U progresu

Analiza i plan izgradnje poslovnih zgrada MUP-a KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Pravna država

Izvršiti analizu i plan izgradnje poslovnih zgrada MUP-a Kantona Sarajevo u sjedištu PU Centar, PU Novo Sarajevo, PU Ilidža i eventualno drugih zgrada potrebnih za obavljanje policijskih poslova Uprave policije u MUP-u Kantona Sarajevo.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Tokom prve godine mandata Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo provodilo je nekoliko projekata koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju ili dogradnju objekata za potrebe MUP-a KS. Kao prioritet je označeno rušenje i izgradnja novog objekta za potrebe ministarstva u općini Novo Sarajevo. Uporedo s tim, radilo se na aktivnostima za pronalaženje adekvatne lokacije za izgradnju novog objekta PS Trnovo i PU Ilidža te rekonstrukciju i dogradnju PS Stari Grad i PS Novi Grad.


Za izgradnju novih objekata za potrebe MUP KS Prijedlogom budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od  2.000.100 KM, dok je za dogradnju i adaptaciju IV PU planiran iznos od 1.650.100 KM. 

Budžetom KS za 2024. godinu predviđeno je milion KM za izgradnju novih objekata za potrebe MUP-a KS, dva miliona KM za izgradnju hangara za helikopter, 900 hiljada KM za izgradnju autoservisa i garaže te dva miliona KM za izgradnju policijske stanice Dobrinja.


Prema informacijama koje je Istinomjer dobio 23. juna 2023. godine od MUP-a KS, krajem aprila 2023. godine, formirana je Radna grupa čiji zadatak je bio da izvrši analizu stanja objekata, trenutne faze adaptacije objekata koje su u toku, definisanje stanja potrebe za izgradnju novih objekata MUP-a KS, kao i rekonstrukcije postojećih objekata. 

Preduzete su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta PS Trnovo, koji je oštećen usljed vremenskih nepogoda, na iznalaženju idejnog rješenja za dogradnju i rekonstrukciju postojećeg objekta PS Stari Grad, te na izradi idejnog i glavnog izvedbenog projekta za dogradnju i rekonstrukciju objekta PS Novi Grad Sarajevo.


Ministar MUP KS Admir Katica u maju 2023. godine kazao je da je prioritet izgradnja nove zgrade za sjedište ministarstva te da je važno da ova zgrada bude u općini Novo Sarajevo zbog geostrateškog položaja i pristupnih puteva. Plan je da u novoizgrađenoj zgradi bude sjedište MUP-a, PU Novo Sarajevo i Jedinica za saobraćaj.

U martu 2024. godine MUP KS je pokrenuo postupak javne nabavke za izbor izvođača radova koji će pristupiti rušenju i uklanjanju postojećeg objekta u ulici Kolodvorska gdje je planirana izgradnja nove zgrade sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Procijenjena vrijednost rušenja iznosi 769.230 KM, a sredstva za izvođenje radova obezbijeđena su u budžetu MUP-a Kantona Sarajevo.

Plan MUP-a KS je da se u 2024. godini završi idejni i izvedbeni projekt nove zgrade, osiguraju administrativne dozvole, te izvrši uklanjanje postojeće građevine s ove lokacije.


Na Istinomjerov upit početkom marta 2024. godine iz MUP-a KS odgovoreno je da je trenutno u toku dogradnja i adaptacija PU Novi Grad u kojoj se dograđuju nove prostorije za izdavanje ličnih dokumenata, kriminalističku policiju i arhivu. U ovaj projekat je uloženo 1,6 miliona KM, a zgrada će dobiti oko 1.000 m2 novog prostora.


Planirano je da bi se nova zgrada PU Ilidža, u kojoj bi trebale biti sve službe MUP-a KS nadležne za područje općine Ilidža, trebala nalaziti na lokaciji Butmirska cesta.


U odgovoru na upit istinomjera rečeno je da ova institucija planira izgradnju novih hangara za autoservis, radionicu vulkanizerskih radova, skladišta za rezervne dijelove i druge vrste materijala i kancelarijske prostorije, a nalazit će se na Stupu u općini Ilidža. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!