Započeto

Digitalna transformacija KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Državno uređenje

Izrada Zakona o digitalnoj transformaciji Kantona Sarajevo i kreiranje drugih pravnih pretpostavki za digitalizaciju i digitalnu transformaciju javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Iako informacije o izradi Zakona o digitalnoj transformaciji Kantona Sarajevo nisu javno objavljene, u prvoj godini mandata aktuelne Vlade KS realizovane su brojne aktivnosti vezane za digitalizaciju uprave.


U aprilu 2023. godine u Vladi KS održane su konsultacije o integralnoj primjeni online platforme za podnošenje prijava po svim javnim pozivima za dodjelu sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo. U planu je priprema pilot online platforme koja će određene programske linije poticajnih mjera, proširiti na ostala kantonalna ministarstava koja raspisuju ovu vrstu javnih poziva. Online prijava olakšat će procedure za registraciju i podnošenje prijava na javne pozive, ali i doprinijeti transparentnosti trošenja budžetskih sredstava u KS. U okviru softverskog rješenja za Ministarstvo privrede kreirane su digitalizirane programske linije za malu privredu i poljoprivredu.


Istog mjeseca, održan je sastanak predstavnika Vlade KS i USAID-a i na temu implementacije projekta E-uprave, koji podrazumijeva razvoj novih digitalnih rješenja u oblasti inspekcijskog nadzora i izdavanja građevinskih dozvola i javnih nabavki.  Razgovarano je i o elektronskom potpisu, te elektronskom izdavanju građevinskih dozvola. 


U septembru 2023. godine radna grupa za izradu nacrta zakona o elektronskom upravljanju započela je svoj rad cjelodnevnom radionicom koju je organizirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz Projekt Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH, kao partnera Ministarstva pravde i uprave KS koje je nosilac izrade ovog propisa. Ovaj zakon je pretpostavka za sveobuhvatnu digitalnu transformaciju javnog sektora u Kantonu Sarajevo i bazira se na principima digital by default i međuinstitucionalne interoperabilnosti. Zakon će biti i podloga za rad digitalnog e-portala Kantona Sarajevo, kao centralnog mjesta za pružanje usluga građanima elektronskim putem. 


U okviru procesa digitalizacije javne uprave u KS, u martu 2024. godine upriličena je dodjela certifikata za korištenje elektronskih potpisa članovima Vlade KS. Certifikate je uručio direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija, u prisustvu ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte.

Premijer KS Nihad Uk naveo je tom prilikom da je Vlada KS u kompletnom sazivu podnijela zahtjeve za izdavanje digitalnih potpisa, te da je u toku nabavka i za sve ostale rukovodioce u sistemu kantonalne uprave. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!