Analize

Prva godina mandata Vlade FBiH: U oblasti ekonomije ispunjeno jedno obećanje

U oblasti ekonomije, nakon prve godine mandata Vlade FBiH, zabilježeno je jedino ispunjeno obećanje, a u progresu su aktivnosti na realizaciji još jednog obećanja. U ovoj oblasti započet je rad i na realizaciji još 70 obećanja iz programa pet političkih partija koje su formirale federalnu vlast.

Izvor: Freepik.com

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena je 28. aprila 2023. godine, a formiralo ju je pet stranaka: Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Narod i pravda (NiP), Naša stranka (NS), Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) i Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990). Od 495 obećanja iz programa navedenih partija, njih 183 odnosi se na oblast ekonomije, koja je podijeljena u nekoliko podoblasti, a u njoj je zabilježeno i jedno ispunjeno obećanje u prvoj godini mandata.

Radi se o obećanju SDP-a BiH o usvajanju Strategije za razvoj turizma u Federaciji BiH za period 2022–2027. godina, koja je konačno usvojena početkom oktobra 2023. godine. Nakon što je Federalno ministarstvo okoliša i turizma dodijelilo dva miliona KM za razvoj turizma, započet je rad na obećanjima HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 koja su se odnosila na jačanje seoskog turizma i kreiranje programa podrške za razvoj turističkog sektora.

U sferi energetike, Vlada FBiH provodila je aktivnosti na izradi energetskih audita, na programima podizanja energetske efikasnosti, kao i na izgradnji novih obnovljivih izvora energije. Jedino obećanje koje je u oblasti ekonomije dobilo ocjenu “u progresu” odnosi se na izmjenu zakonskih prepreka za efikasno i transparentno izdavane dozvola za gradnju nOIE, što je obećanje iz programa SDP-a BiH. Naime, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Parlament FBiH je u julu 2023. godine usvojio set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora. Riječ je o Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Zakonu o električnoj energiji FBiH i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK).

Tokom prve godine mandata, Vlada FBiH usvojila je niz informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponskih i vjetroelektrana. Kada je riječ o obećanju o povećanju energetske efikasnosti, vrijedi spomenuti da je na sjednici održanoj 13. marta 2024. godine Vlada donijela odluke kojima je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i utopljavanja zgrada s ciljem uštede energije u ukupnoj vrijednosti preko 16,5 miliona KM.

Nakon što je usvojen budžet Federacije BiH za 2024. godinu, još nekoliko obećanja ocijenjeno je kao započeto. Neka od tih obećanja odnosila su se na povećanje izdvajanja poticaja za poljoprivredu. Nakon što je u ovu svrhu planirano 175 miliona KM, započeto je i ispunjavanje obećanja da će se za poticaje izdvajati 3 do 5% budžeta FBiH.

S druge strane, iako je to najavljeno kao prioritetna aktivnost Vlade FBiH, nije došlo do povećanja minimalne plate na 1.000 KM niti je usvojen set fiskalnih zakona kojima bi se smanjila stopa doprinosa za zaposlene. Ipak, Vlada Federacije BiH donijela je u decembru 2023. godine Uredbu o isplati pomoći radnicima od poslodavca, a bez obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa i u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Isplata pomoći može se izvršiti u do šest tranši, s tim da ukupan iznos ne može preći 2.520 KM, a pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom. Kako je navedeno iz Vlade, ova uredba donesena je s ciljem prevazilaženja trenutne situacije i stvaranja pretpostavki za usvajanje novog seta fiskalnih zakona, i na snazi je do 30. juna 2024. godine.

Tokom prve godine mandata Vlade FBiH, na polju ekologije provođene su aktivnosti i na očuvanju rijeka i vodnih bogatstava, promociji i poticanju recikliranja otpada, odnosno unapređivanju propisa koji regulišu cirkularnu ekonomiju. Nakon što je krajem oktobra 2023. godine Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio Strategiju zaštite okoliša 2022–2032, u novembru je ovaj dokument dobio i podršku Doma naroda. Osim toga, Vlada FBiH utvrdila je u aprilu 2024. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Neke od značajnijih stvari koje su se desile u sferi poslovne klime jesu upućivanje Prijedloga zakona o poticanju razvoja male privrede i Prijedloga zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH u parlamentarnu proceduru krajem 2023. godine. Vlada je u martu 2024. godine donijela zaključak o usvajanju Strategije razvoja male privrede FBiH te je i njega uputila u parlamentarnu proceduru. Za subjekte male privrede prerađivačkog i IT sektora odobrena su grant sredstva za regresiranje kamata za zaduženja po kreditno-garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća.

Krajem novembra 2023. pokrenut je proces izrade strategije razvoja namjenske industrije Federacije BiH 2024–2034, a početkom marta 2024. imenovana je i komisija za izradu strategije. Nakon što su u 2023. godini izdvajana sredstva za povećanje privrednog društva “Zrak” d.d., od ljeta 2023. godine ovo preduzeće namjenske industrije imalo je dvije isporuke nišanskih sprava za evropskog proizvođača vojne opreme. Istovremeno je i u još jednom subjektu namjenske industrije, preduzeću Unis Ginex d.d. Goražde, došlo do rasta zaposlenih. Obećanje o obezbjeđenju povećanja proizvodnje, izvoza, supstitucije uvoza i zaposlenosti stručnih kadrova namjenske industrije nakon prve godine mandata ocijenjeno je započetim.

Kada je riječ o infrastrukturi, tokom prve godine mandata Vlade FBiH izdvojena su sredstva za unapređenje aerodromske infrastrukture (Aerodrom Bihać), kao i za poboljšanje položaja aerodroma u FBiH. Nastavljena je izgradnja južne obilaznice kod Mostara, a zabilježene su i određene aktivnosti na izgradnji brze ceste kroz Lašvansku dolinu.

Nisu zabilježene značajnije aktivnosti u cilju trajnog rješavanja pravnog statusa Naftnog terminala u Luci Ploče, izgradnje brze ceste Široki Brijeg – Livno – Split, kao ni na povezivanju sarajevskog, tuzlanskog i mostarskog aerodroma putnom infrastrukturom.

U sferi upravljanja saobraćajem, radilo se na poticanju upotrebe željezničkih transportnih kapaciteta u privredi – obnovljena je željeznička pruga na dionici Podlugovi – Vareš Majdan i osposobljena je za željeznički saobraćaj teretnih vozova. Zabilježene su i određene aktivnosti u cilju povećanja sigurnosti i brzine željezničkog saobraćaja. Kada je riječ o obećanju koje se odnosilo na racionalizaciju operativnog poslovanja JP Autoceste FBiH u oblasti naplate, Autoceste FBiH i JP Autoputevi RS tokom 2023. godine potpisali su Memorandum o uvezivanju sistema elektronske naplate putarine korištenjem TAG uređaja u oba entiteta. Od kraja 2023. godine, naplatno mjesto Kakanj 1 koristi isključivo elektronsku naplatu cestarine.

Nisu zabilježene značajnije aktivnosti u cilju povećanja broja linija u željezničkom saobraćaju, uspostave rentabilnog međunarodnog željezničkog saobraćaja, uspostave sarajevske regionalne željezničke mreže, kao ni mapiranja crnih tački i njihove rekonstrukcije.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!