Započeto

Povećanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji, proizvodnji, prenosu i distribuciji energije

Partije: SDP BiH | Oblasti: Ekonomija

Povećanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji, te proizvodnji, prenosu i distribuciji energije kroz: • Smanjen energetski intenzitet stambenog sektora, industrije, transporta proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, • Donošenje zakona i podzakonskih akata, • Uspostavljanje finsnsijskih mehanizama za finansiranje politike i mjera energetske efikasnosti (Obligacione šema energetske efikasnosti, ETS mehanizam, međunarodne finansijske insitucije, donatori).

Izvor: Izborni program SDP BiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora koje je u julu 2023. godine usvojio Parlament FBiH. Riječ je o Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Zakonu o električnoj energiji FBiH i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK).

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je ovim povodom istakao da ovaj set zakona direktno prati standarde i normative EU, za koje se Bosna i Hercegovina obavezala usvojiti pri potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, Sofijske deklaracije, Pariškog sporazuma i niza drugih konvencija koje imaju implikacije na Energetski sektor kao takav.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je početkom augusta 2023. godine Program rada za period 2023 – 2026. Među strateškim opredjeljenjima vlade navodi se i unaprjeđenje zaštite i korištenja prirodnih resursa, kvaliteta zraka, povećati energijsku efikasnost, te započeti realizaciju energijske tranzicije, poticati razvoj ruralnih prostora, kao i povećati otpornost na krize.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!