Započeto

Povećanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji, proizvodnji, prenosu i distribuciji energije

Partije: SDP BiH | Oblasti: Ekonomija

Povećanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji, te proizvodnji, prenosu i distribuciji energije kroz: • Smanjen energetski intenzitet stambenog sektora, industrije, transporta proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, • Donošenje zakona i podzakonskih akata, • Uspostavljanje finsnsijskih mehanizama za finansiranje politike i mjera energetske efikasnosti (Obligacione šema energetske efikasnosti, ETS mehanizam, međunarodne finansijske insitucije, donatori).

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Krajem jula 2023. godine, Vlada FBiH usvojila je informaciju Upravnog odbora projekta “Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u BiH” o ažuriranju liste objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti za period 2020–2024. U martu 2024. godine, Vlada je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i utopljavanja zgrada.


Na 9. sjednici Vlade FBiH održanoj 26. jula 2023. godine, Vlada je usvojila informaciju Upravnog odbora projekta “Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH o ažuriranju liste objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti u periodu 2020–2024. od značaja za Federaciju BiH. Istovremeno je data i saglasnost na ovu listu.

Kako je navedeno u saopštenju za javnost, na listi se nalazi 12 objekata, uključujući klinike na JZU SKB Mostar, JZU UKC Sarajevo i JZU UKC Tuzla.  

Podsjećamo, u martu 2023. godine otvoren je javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” za 2023. godinu. Riječ je o programu Vlade iz prošlog mandata.


Na sjednici održanoj 13. marta 2024. godine, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela odluke kojima je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i utopljavanja zgrada s ciljem uštede energije u ukupnoj vrijednosti preko 16,5 miliona KM. 

Kako je tom prilikom saopćeno iz Vlade, više od 11,5 miliona KM odnosi se na Program utroška sredstava Revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo, dok su za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije osigurana tri miliona KM, a za Program sufinansiranja projekata energetske efikasnosti iznos od dva miliona KM.

Kada je riječ o Programu utroška sredstava Revolving fonda, iz Vlade pojašnjavaju da je svrha programa implementiranje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model finansiranja, odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energijske efikasnosti u javnim objektima. Krajnji cilj uspostavljanja Revolving fonda jeste u obezbjeđivanju održivosti projekta energijske efikasnosti u Federaciji BiH “jer će se uštede i izvršene uplate u ovaj fond koristiti za buduće projekte energijske efikasnosti. Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih sredstava i privlačenje dodatnih sredstava”.

Što se tiče drugog projekta – utopljavanja zgrada radi uštede energije – sredstva će se raspoređivati na osnovu javnog poziva, a u skladu s opštim uslovima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe/projekte u maksimalnoj vrijednosti finansiranja u iznosu do 150.000 KM po jednom odabranom programu/projektu. Iz Vlade dodaju da će se sredstva dodjeljivati korisnicima u skladu sa usvojenim programima, a na osnovu podnesenih zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Cilj trećeg projekta ogleda se u poboljšanju energetske efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva. Svrha projekta je, naglašavaju iz Vlade FBiH, doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju u BiH i zaštiti klime na globalnom nivou.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!