Analize

Općina Novi Grad Sarajevo: Treća godina mandata Semira Efendića

Na kraju treće godine mandata načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića Istinomjer je zabilježio provođenje značajnijih aktivnosti na dvije trećine datih obećanja. Sedam obećanja je ispunjeno, od čega su dva ispunjena u trećoj godini mandata. Jedno obećanje dobilo je ocjenu djelimično ispunjeno u trećoj godini mandata.

Izvor: Facebook/Semir Efendić

Od ukupno 68 obećanja izdvojenih iz izbornog programa Semira Efendića za mandatni period 2020–2024. “Nastavljamo zajedno”, zaključno s trećom godinom mandata ispunjeno je sedam obećanja, 41 obećanje dobilo je ocjenu u progresu, započete su aktivnosti na realizaciji 11 obećanja, dok još uvijek nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju osam obećanja.

Tokom prve godine mandata ispunjena su tri obećanja: “Adaptacija objekta i formiranje Centra za edukaciju i mlade u sklopu Centra ‘Safet Zajko’”, “Izgradnja zatvorene dječije igraone u okviru Centra ‘Safet Zajko’” i “Centar za zdravo starenje na Alipašinom Polju”.

U drugoj godini ispunjena su obećanja koja su se odnosila na izgradnju sportsko-rekreacionog centra “Zlatno polje” i na proširenje kapaciteta Doma oslobodilaca i izgradnju sportskog strelišta.

Jedno od obećanja koje je ispunjeno u trećoj godini mandata odnosi se na uspostavu ambulante u C fazi Alipašinog Polja. Općina je tokom 2021. i 2022. godine pokrenula konkretne aktivnosti, a sredinom aprila 2023. godine saopćeno je da je nova ambulanta porodične medicine otvorena u Ulici Trg nezavisnosti u C fazi Alipašinog Polja.

Drugo obećanje koje je ispunjeno u trećoj godini mandata je Dogradnja Osnovne škole “Behaudin Selmanović”. Radovi na proširenju ove škole započeti su nakon okončanja školske 2021/2022. godine, a okončani su u januaru 2023. godine.

Ocjenu djelimično ispunjeno u trećoj godini mandata dobilo je obećanje koje se odnosi na pomoć privredi i privrednim granama koje su najteže pogođene ekonomskim posljedicama bolesti Covid-19, s obzirom na to da je Ministarstvo zdravstva FBiH u junu 2023. godine donijelo Naredbu o prestanku epidemije zarazne bolesti Covid-19.

Na skoro jednoj trećini obećanja zabilježene su značajne aktivnosti na njihovoj realizaciji, te su ova obećanja dobila ocjenu u progresu.

Neka od tih obećanja podrazumijevaju kontinuirana izdvajanja iz općinskog budžeta, a među njima su i “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba”, “Pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja”, “Stipendiranje oko 500 učenika i studenata godišnje”,Novčani mjesečni dodatak za sve nezaposlene porodilje”, “Podrška radu boračkih udruženja sa prostora općine”, “Škola plivanja za osnovce”, “Poseban program sportskih stipendija” te “Izgradnja staza, stepeništa, rukohvata, pristupnih rampi i klupa za odmor”.

Pored ovih obećanja, značajnije aktivnosti zabilježene su i na obećanjima koja se odnose na poboljšanje infrastrukture u općini Novi Grad. Jedno od tih obećanja jeste “Izgradnja staza, stepeništa, rukohvata, pristupnih rampi i klupa za odmor2.

U martu 2023. godine završeno je popločavanje šetališta pored rijeke Dobrinje od A transverzale do Parka prijateljstva. Duž pješačke zone postavljeni su novi stubovi javne rasvjete, čime je olakšana šetnja u večernjim satima, saopćeno je tom prilikom iz Općine. Tada je najavljeno da će na šetnici uskoro biti postavljene i klupe za odmor i korpe za otpatke.

Pored ovoga, značajnije aktivnosti zabilježene su i na realizaciji obećanja koje se odnosi na razvoj biciklističke infrastrukture. U novembru 2023. ozvaničen početak izgradnje šetališta i biciklističke staze pored Miljacke, na dionici Otoka – Hrasno.

Značajnije aktivnosti zabilježene su i na realizaciji obećanja koja se odnose na izgradnju i obnovu dječijih igrališta.

U junu 2023. godine započeta je izgradnja dječijeg igrališta u Ulici Rudi Čajavec, koja je završena sredinom septembra iste godine. Nadležna služba Općine Novi Grad pripremila je i realizovala projekat, a vrijednost radova bila je oko 120.000 KM.

U B fazi Alipašinog Polja, sredinom augusta 2023. godine otvorena su dva sportska terena s umjetnom podlogom. Uz sportske terene ozvaničen je i završetak izgradnje novog parkinga s oko 120 mjesta. Za izgradnju dva sportska terena iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je oko 360.000 KM.

Jedno od obećanja na kojem su započete aktivnosti u 2023. godini odnosi se na izgradnju objekta policijske stanice na Dobrinji. U budžetu Općine Novi Grad za 2023. godinu za Policijsku upravu Novi Grad planirano je 100.000 KM. Pod stavkom “Izgradnja objekta društvene infrastrukture u naselju Dobrinja” (sadržaji: ambulanta, policijska ispostava, MZ, centar za zdravo starenje i sl.) planirano je 250.000 KM.

Na sastanku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad Mirze Selimbegovića, ministra unutrašnjih poslova KS Admira Katice i policijskog komesara Fatmira Hajdarevića u augustu 2023. godine dogovorena je gradnja nove policijske stanice na Dobrinji. Idejno rješenje za objekat je urađeno, u toku je procedura za izradu glavnog projekta, a Općina je izdala i urbanističku saglasnost za izgradnju.

Još neka obećanja koja su dobila ocjenu započeto su: “Godišnja finansijska podrška u radu JU Djeca Sarajeva, “Jednokratna novčana pomoć za pripadnike boračke populacije koji su u teškoj socijalnoj situaciji” teIzgradnja centralnog spomen-obilježja ‘Krila slobode'”.

Neka od obećanja na kojima još uvijek nisu zabilježene aktivnosti na njihovoj realizaciji su “Olakšano izdavanje građevinskih dozvola privrednim subjektima”,Dodjela na korištenje zemljišta u općinskom vlasništvu u svrhu izgradnje poslovnih objekata i otvaranja novih radnih mjesta” i “Izgradnja objekata Mjesne zajednice i ambulante u naselju Zabrđe”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!