U progresu

Pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja kroz sufinansiranje stambenih kredita i poseban program izgradnje stanova za mlade bračne parove u saradnji sa privatnim sektorom.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Tokom prve tri godine mandata Istinomjer je zabilježio značajne aktivnosti na pomoći mladima u rješavanju stambenog pitanja, što se ogledo prvenstveno kroz budžetska izdvajanja.

Izvor: Freepik

Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano u budžetu izdvaja sredstva za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja u ovoj lokalnoj zajednici. Početkom decembra 2023. godine s ASA bankom potpisan je ugovor o subvencioniranju stambenih kredita za mlade s područja općine Novi Grad koji prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Načelnik Efendić tada je pojasnio da ovaj program Općina provodi od 2017. godine, a da je u ovoj godini odabrana banka osigurala najpovoljniju ponudu i da je spremna 20 miliona KM sredstava staviti u opticaj za kreditiranje stambenih kredita.

Precizirao je da Općina sufinansira kamatnu stopu u prvih pet godina otplate kredita za osobe koje nisu starije od 40 godina, koje žive u Novom Gradu najmanje tri godine, prvi put rješavaju stambeno pitanje te ukoliko bračni drug nema u posjedu stan ili kuću. Ostale uslove, kako je navedeno, utvrđuje banka u smislu povrata kredita, kao i kod ostalih kreditiranja.

Naročito, što imamo izuzetno velik rast cijena nekretnina u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam de će ovo pomoći da mladi jednostavnije, lakše, povoljnije i jeftinije dođu do svoje prve nekretnine, stana ili kuće na prostoru općine Novi Grad, što je na neki način garancija njihovog ostanka i u općini Novi Grad i u Bosni i Hercegovini.

Semir Efendić, 1.12.2023.

U budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja planirano je 120.000 KM.

Budžetom za 2022. godinu planirano je 100.000 KM, a u septembru 2022. godine raspisan je Javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima s područja općine Novi Grad Sarajevo u 2022. Godini.

U budžetu za 2021. godinu za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja planirana su sredstva u iznosu 100.000 KM.

U oktobru 2021. godine raspisan je javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima s područja općine Novi Grad Sarajevo u 2021. godini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!