Započeto

Pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Pomoć mladim bračnim parovima u rješavanju stambenog pitanja kroz sufinansiranje stambenih kredita i poseban program izgradnje stanova za mlade bračne parove u saradnji sa privatnim sektorom.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

U Budžetu za 2021. godinu za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

U oktobru 2021. godine raspisan je javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo u 2021. godini.

Budžetom za 2022. godinu planirano je također 100.000,00 KM, a nacrtom budžeta za 2023. godinu 120.000,00 KM. U septembru je raspisan Javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo u 2022. godini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!