Ispunjeno

Uspostava ambulante u C fazi Alipašinog Polja

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Adaptacija prostora u općinskom vlasništvu i uspostava ambulante u C fazi Alipašinog Polja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Općina Novi Grad Sarajevo je tokom 2021. i 2022. godine pokrenula konkretne aktivnosti te je ambulanta u C fazi Alipašinog Polja zvanično otvorena u aprilu 2023. godine.

Izvor: Novi Grad Sarajevo
Izvor: Novi Grad Sarajevo

U budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu za rekonstrukciju poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije (uključujući i prostor za ambulantu C faze Alipašinog Polja) planirana su sredstva u iznosu 200.000 KM.

Nakon što je Općina Novi Grad pokrenula inicijativu da se u C fazi ovog naselja osnuje ambulanta, osiguran je prostor površine 100 metara kvadratnih, a planirano je da nakon adaptacije on bude ustupljen na korištenje JU Dom zdravlja KS.

Kako je u januaru 2021. godine objasnio načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, stavljanjem u funkciju ove zdravstvene ustanove oko 6.500 stanovnika/ica mjesnih zajednica C 1 i C 2 imat će mogućnost da u blizini svojih domova dobije uslugu primarne zdravstvene zaštite, što su i ranije tražili da im bude osigurano.

Nismo u C fazi imali ambulantu, ovo je veliko naselje sa više od šest hiljada stanovnika, koji koriste ambulantu Saraj-Polje, u kojoj je zbog trenutne situacije smještena i COVID ambulanta. S obzirom na to da se tamo prave velike gužve, što stanovnicima, posebno onim starije životne dobi predstavlja određene poteškoće, puno je bolje i pristupačnije da imaju ambulantu u samom naselju. Mi smo prostor ponudili JU Domovi zdravlja KS, a direktorica se danas uvjerila da postoje uslovi i mogućnosti za formiranje ambulante porodične medicine.

Semir Efendić, 27.1.2021. 

Godinu nakon ovog saopćenja, nisu zabilježene nikakve aktivnosti na realizaciji ovog projekta, osim što je u budžetu ove lokalne zajednice za 2022. godinu za otvaranje navedene ambulante porodične medicine predviđeno 200.000 KM.

U januaru 2022. godine Općina Novi Grad Sarajevo izabrala je izvođača radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora na Alipašinom Polju s ciljem otvaranja ambulante porodične medicine. Vrijednost radova iznosila je nepunih 82.000 KM.

Iz Općine Novi Grad su početkom februara 2022. godine, povodom početka izvođenja građevinskih radova, istakli da je neophodno izvršiti kompletnu rekonstrukciju prostora, što podrazumijeva sve građevinsko-zanatske radove, elektroradove, radove na rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacionih instalacija i druge radove, kako bi se taj prostor prilagodio za rad ambulante, odnosno formirao prostor ordinacije, intervencije, čekaonice, kartoteke te pomoćnih prostorija. Direktorica Doma zdravlja Novi Grad dr. Merima Pašić kazala je da će otvaranjem ambulante porodične medicine u naselju Alipašino Polje – C faza biti poboljšan nivo zdravstvene zaštite u ovom dijelu općine.

Veliki broj starih i bolesnih osoba koristit će usluge ove ambulante i neće morati odlaziti u DZ Saraj-Polje, gdje se sada liječe. Unutrašnjom preraspodjelom uposlenika će se obezbijediti zdravstveni kadar. Na ovom lokalitetu radit će jedan tim porodične medicine, doktor i dvije medicinske sestre, i to sedmično tri dana u prvoj i dva dana u drugoj smjeni. Zahvaljujemo se načelniku Semiru Efendiću i Općinskom vijeću na dosadašnjoj podršci na unapređenju zdravstvenog sistema i što prepoznaju značaj primarne zdravstvene zaštite u ovom dijelu naše općine.

Merima Pašić, 9.2.2022.

Ekipa Istinomjera je 11. februara 2022. godine posjetila navedeni lokalitet na Alipašinom Polju te se uvjerila da je adaptacija budućeg prostora ambulante porodične medicine u toku.

Krajem juna 2022. godine Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je 16. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana i aktuelna problematika u oblasti primarne zdravstvene zaštite, “s obzirom na svakodnevne pritužbe građana na loše funkcionisanje zdravstvenog sistema, posebno kada je u pitanju nedostatak medicinskog kadra i nedostatak ambulanti porodične medicine”, naveli su iz ove općine.

Općinski načelnik Semir Efendić tom prilikom istakao je “da se trebaju osigurati uslovi kako bi se što prije otvorila i ambulanta u C fazi, zbog velikog broja starijih i iznemoglih građana koji sada idu u ambulantu u Saraj-Polje”. Dodao je i da je “Općina Novi Grad adaptirala prostor za potrebe ambulante porodične medicine i čeka se njeno stavljanje u funkciju”.

“Pozvao bih direktora i gospodu iz Organizacione jedinice Novi Grad da pokrenu pripreme kako bi se ambulanta stavila u funkciju. Rečeno nam je da nije neophodno da se prima novi kadar, obzirom da ljekara i osoblja ima u DZ Saraj-Polje, da su tamo velike gužve i da je racionalnije po rasporedu prostora i ljudi da C faza bude na drugom mjestu”, kazao je Efendić.

Sredinom aprila 2023. godine saopćeno je da je nova ambulanta porodične medicine otvorena u Ulici Trg nezavisnosti u C fazi Alipašinog Polja.

Općina Novi Grad Sarajevo adaptirala je prostor površine 100 kvadratnih metara, a opremila ga je Javna ustanova “Dom zdravlja” KS. U ambulanti će raditi jedan tim porodične medicine, u prvoj smjeni – ponedjeljak, utorak i petak od 7.30 do 15 sati, u drugoj smjeni – srijeda i četvrtak od 13 do 20.30 sati. Stavljanjem u funkciju ove zdravstvene ustanove oko 6.500 stanovnika ovog naselja imat će mogućnost da u blizini svojih domova dobiju uslugu primarne zdravstvene zaštiite.

Saopćenje Općine Novi Grad Sarajevo, 13.4.2023.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!