U progresu

Izgradnja staza, stepeništa, rukohvata, pristupnih rampi i klupa za odmor

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Izgradnja staza, stepeništa, rukohvata, klupa za odmor i pristupnih rampi za lakše kretanje pješaka i osoba sa poteškoćama u kretanju kroz novogradska naselja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

 Tokom prve tri godine mandata Semira Efendića, kontinunirano su provođene aktivnosti na realizaciji ovog obećanja, što je vidljivo iz budžeta, ali i iz konkretnih aktivnosti na terenu.

Izvor: Općina Novi Grad Sarajevo

Budžetom za 2021. godinu za izgradnju i sanaciju pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata bila su predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, dok je budžetom za 2022. godinu predviđeno 50.000,00 KM više.

U martu 2021. godine, u Ulici Avde Palića su se izvodili radovi na asfaltiranju pješačke staze, dok je iz ove općine u junu saopćeno da su se izvodili radovi na sanaciji šetnice i biciklističke staze uz Bulevar Meše Selimovića, od dvorane “Vistafon” do Otoke.

U septembru 2021. je objavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu – Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata, a tokom oktobra su se izvodili radovi na uređenju trga u C fazi Alipašinog Polja, kao i odvajanje pješačke zone od zone za motorni saobraćaj.

Na jesen 2021. godine, saopćeno je da Općina Novi Grad Sarajevo, kroz aktivnosti na realizaciji investicionih projekata i sporazuma sa KJKP “Park”, tokom 2021. godine finansira sadnju oko 700 novih stabala različitih vrsta na više od 20 lokacija, te da će “više od dvije stotine i pedeset stabala listopadnog i četinarskog drveća ove jeseni biti zasađeno s obje strane novoizgrađene dionice Ulice Džemala Bijedića”.

Početkom 2022. godine, iz Općine Novi Grad Sarajevo obavijestili su javnost da su nove pješačke staze, trotoari, stepeništa i rukohvati dostupni na devet lokacija na području ove općine za koje je izdvojeno 100.000,00 KM.

Tokom 2022. godine okonočano je popločavanje drugog dijela šetališta na Bulevaru branilaca Dobrinje.

Dan ranije, saopćeno je i da je u stambenoj zgradi, u Ulici Hasana Sućeske 10, u naselju Saraj-Polje, izgrađena podizna platforma i pristupna staza za osobe sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica. Vertikalna podizna platforma – lift za pristup osobama sa invaliditetom izgrađena je i u stambenoj zgradi u Ulici Žrtava Fašizma 6, u MZ ”Otoka”, čime će svakodnevni život biti olakšan za dva stopostotna invalida koja žive u ovoj zgradi.

Iz Općine tada su napomenuli i da je programom bila planirana i izgradnja rampe za invalide u Ulici Bajrama Zenunija 5, u naselju Alipašino Polje, no “radovi su obustavljeni jer su stanari navedenog ulaza insistirali na tome, izražavajući nezadovoljstvo zbog estetskog izgleda projektovanog rješenja pristupne staze za invalide”. Iz Općine su dodali kako je iz budžeta izdvojeno 240.000 KM s ciljem olakšavanja svakodnevnog života stanovnicima koji imaju poteškoće u kretanju, te da je planirana izgradnja podiznih platformi u nekoliko ulica u ovom naselju.

Početkom marta 2022. saopćeno je i da je u toku uređenje parkova i postavljenje novih klupa i korpi za otpatke, kako bi se građanima osiguralo više mjesta za odmor. Ove radove je finansirala Općina, i izveo ih je KJKP “Park”. Iz Općine su tom prilikom dodali da se radi i sanacija oštećenja na postojećim klupama.

U novembru 2022. godine započela je obnova i uređenje šetališta sa biciklističkom stazom od Otoke do Hrasnog, a potpisani su i ugovori za realizaciju projekata zaštite pješačkih zona u B fazi Alipašinog Polja.

Budžetom za 2023. godinu predviđena su sredstva od 250.000 KM za izgradnju i sanaciju pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata, što je za 100.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, budžetom za 2023. godinu predviđeno je 50.000 KM za izgradnju i ugradnju urbanog mobilijara. Također, budžetom je predviđeno 90.000 KM za izgradnju rampi i nadstrešnica za invalidna lica. 

U martu 2023. godine završeno je popločavanje šetališta pored rijeke Dobrinje od A transverzale do Parka prijateljstva. Duž pješačke zone postavljeni su novi stubovi javne rasvjete, čime je olakšana šetnja u večernjim satima, saopćeno je tom prilikom iz Općine. Tada je najavljeno da će na šetnici uskoro biti postavljene i klupe za odmor i kope za otpatke. 

U novembru 2023 je ozvaničen početak radova na izgradnji šetališta i biciklističke staze pored Miljacke, na dionici Otoka – Hrasno. Kako je saopćeno iz Općine, radove izvodi firma Dinalsa d.o.o. Sarajevo, a u sklopu projekta radi se zamjena asfaltnog dijela šetnice betonskim popločanjem na šetalištu u dijelu trase sa lijeve obale Miljacke, na dionici od pješačkog mosta u ulici Žrtava fašizma do mosta Kongresmena McCloskey-a. Prethodno je izvršeno skidanje postojećeg asfaltnog sloja i postavljena podloga.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!