Analize

Općina Novi Grad Sarajevo: Treća godina mandata načelnika Semira Efendića

Tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine, tada već aktuelni načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić predstavio je novi izborni program “Novi Grad 2020” za mandatni period 2016 – 2020. Iz pomenutog predizbornog programa Istinomjer je zabilježio 35 obećanja od čega je zaključno sa trećom godinom mandata jedno obećanje ispunjeno, devet obećanja je započeto, 18 je u progresu, dok sedam obećanja nije započeto.

Jedino, za sada, ispunjeno obećanje odnosi se na izgradnju sportske sale u Dobroševićima, a bitno je istaći da je ovo obećanje ispunjeno u toku druge godine mandata načelnika Efendića zvaničnim otvorenjem sale 18. oktobra 2018. godine.

Najveći broj datih obećanja, njih 18, zaključno sa trećom godinom mandata dobilo je ocjenu u progresu. Jedan dio pomenutih obećanja odnosi se na finansijsku pomoć Općine Novi Grad Sarajevo za različite svrhe, za šta je ova općina svake godine u toku ovog mandata izdvajala određena sredstva. Pored toga, Općina Novi Grad Sarajevo, u suradnji sa bankama, već dvije godine zaredom sufinansira kreditne kamatne stope za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, a nastavila je i realizaciju projekta podrške porodicama koje dobiju blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete, koji je započela 2015. godine “s ciljem pružanja podrške natalitetu i osnaživanju porodice”.

Također, ova općina već nekoliko godina organizuje program Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca” čime će osobe koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje imati priliku da prođu šestomjesečnu obuku u firmama koje su ispunile uslove javnog poziva, a potom i da “steknu prvo radno iskustvo u različitim oblastima počev od trgovine, prodaje, hotelijerstva do proizvodne djelatnosti”.

Kroz budžet za 2017., 2018. i 2019. godinu osigurana su sredstva za projekt izgradnje sportske dvorane uz školu “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku, te je tokom 2018. godine započela izgradnja ove sportske dvorane, a radovi teku planiranom dinamikom, te se očekuje da bi od školske 2020/2021. godine sportska dvorana mogla biti u funkciji.

Izvor: Radiosarajevo.ba

U kontekstu obećanja za sanaciju krovova i fasada Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano izdvaja sredstva u budžetima za finansiranje projekata sanacije fasada i krovova, a kao najznačajni projekat u toku ovog mandata započela je i okončana sanacija zgrade “Pancirka” na Dobrinji. Pored toga, Općina Novi Grad Sarajevo je tokom ovog mandatnog perioda poduzela niz aktivnosti u cilju realizacije obećanja “Uređenje urbanih cjelina Ali-Pašinog polja, Dobrinje, Saraj-polja, Olimpijskog polja, Otoke, Čengić vile“, kao što je uređenje zelenih površina, izgradnja novih i uređenje postojećih parking prostora, izgradnja i sanacija pješačkih staza, stepeništa i rukohvata itd.

Od 35 datih obećanja ocjenu započeto dobilo je devet obećanja. U oktobru 2019. godine Općina Novi Grad Sarajevo je započela izgradnju sportskog strelišta na brdu Žuč nakon što je ranije izgradila Dom oslobodilaca, otkupila zemljište i uredila lokalitet Golog brda za održavanje manifestacije povodom Dana odbrane Općine Novi Grad, a iz ove općine su istakli da će “nastaviti aktivnosti i na realizaciji projekta memorijalni kompleks Žuč”. Tokom 2017. i 2018. godine Općina Novi Grad Sarajevo izvodila je radove na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji javne rasvjete u mjesnim zajednicama na području ove općine, a u 2019. godini započeo je projekat zamjene stare rasvjete na parkinzima.

Izvor: novigradsarajevo.ba

Sedam obećanja, za koja od početka ovog mandata do danas Istinomjer nije pronašao informacije o planiranim aktivnostima, dobilo je ocjenu nije započeto, a obećanja se, između ostalog, odnose na početak aktivnosti na izgradnji XI transferzale od Nedžarića prema Dobrinji, izgradnju dijela XII transferzale od spoja sa A-transferzalom kod Međunarodnog Aerodroma Sarajevo do Stupske petlje, izgradnju prečistača u Reljevu, nastavak izgradnje Južne longitudinale kroz Općinu Novi Grad itd.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!