Dragan Mektić

Politička partija: SDS

Trenutna pozicija: Ministar sigurnosti BiH

Rođen je 1956. godine, a Studij za unutrašnje poslove završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U periodu od 1997. do 2003. godine bio je zaposlen u obavještajnom sektoru u Bosni i Hercegovini, a od 2003. do 2006. godine bio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Do 2015. godine bio je direktor Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, a od 2015. godine je na funkciji ministra sigurnosti BiH.

Izvor: Vijeće ministara

Odgođeno izmještanje migranata iz kampa Vučjak

Početkom decembra ove godine ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić rekao je da će “za dvadesetak dana u kasarnu Blažuj...

Objekti za smještaj migranata biće “sa humanitarnog i svakog drugog aspekta pripremljeni”?

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić nedavno je izjavio da je pripremljen program “sa mjerama za koje smatra da bi bile vrlo efikasne u odnosu prema ilegalnim...Dragan Mektić na protestima ispred VSTV BiH

U Sarajevu su 29. maja 2019. godine održani protesti ispred Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine kojima se pridružio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan...