Analize

Grad Široki Brijeg: Četiri godine mandata gradonačelnika Mire Kraljevića

Iz Predizbornog programa HDZ-a BiH za Široki Brijeg 2016-2020, Istinomjer je zabilježio 19 obećanja gradonačelnika Mire Kraljevića, od čega su četiri obećanja ispunjena, jedno je ispunjeno većim dijelom, pet obećanja je djelimično ispunjeno, tri su ispunjena manjim dijelom dok je šest obećanja neispunjeno.

Četiri ispunjena obećanja ispunjena su u prvoj, drugoj ili trećoj godini mandata, a tokom četvrte godine niti jedno od preostalih obećanja nije ispunjeno.

Pomenuta četiri obećanja odnose se na Usvajanje Strategije razvitka za razdoblje 2016-2025, uspostavljanje Stručne služba za lokalni ekonomski razvitak, na izradu i usvajanje Prostornog plana Grada Širokog Brijega, te na uspostavu Ureda za evidenciju i upravljanje imovinom.

Obećanje koje se odnosi na izgradnju gradskih vodovoda ispunjeno je većim dijelom s obzirom na činjenicu da je tokom ovog mandatnog perioda Gradska uprava Širokog Brijega provodila niz aktivnosti kada je u pitanju realizacija pomenutog obećanja. Pored vodovoda Buhovo, koji je otvoren u oktobru 2019. godine, radilo se i na izgradnji vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Ljubotići, Dobrkovići i Knešpolje.

Što se tiče djelimično ispunjenih obećanja radilo se na donošenju detaljnih planova uređenja Širokog Brijega te je usvojeno nekoliko Odluka o detaljnim planovima uređenja, obnavljanju ulica u Širokom Brijegu, a u junu 2019. godine dodijeljena su i sredstva za projekat izgradnje kanalizacijskog kolektora u Širokom Brijegu.

Djelimično su ispunjena i obećanja koja su se odnosila na izgradnju i uređenje turističkih sadržaja te na izgradnju pročistača voda.

Pored toga, na području Širokog Brijega i Gruda od 27. do 29. septembra 2019. godine održan je Hercegovina Adventure Week u sklopu projekta ADRIATIC CANYONING, a cilj ovog događaja bila je promocija lokacija kanjona Borak i Peć Mlini. Na lokalitetu Sajmište u Borku proširena je postojeća šetnica i postavljena rasvjeta, klupe i ostala oprema, a krajem oktobra 2019. godine prezentovan je projekat “Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CYCLING RURAL”, na kojem su projektni partneri ujedno potpisali i sporazum o partnerstvu na projektu.

U septembru 2019. godine javnost je obaviještena da su u toku pripremni radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda, koji će u prvoj fazi imati kapacitet oko 10.000 ES (ekvivalent stanovnika), a očekuje se da će biti u funkciji krajem 2020. godine.

Određene aktivnosti provodile su se kada su u pitanju Gospodarske zone Trn i Knešpolje, kao i aktivnosti na realizaciji obećanja koje se odnosilo na proširenje sustava za organizirano prikupljanje komunalnog otpada, te su pomenuta obećanja dobile ocjenu ispunjeno manjim dijelom.

Krajem 2019. godine okončani su radovi na izgradnji glavnog transportnog cjevovoda na lokalitetu gospodarske zone Trn, dok je u gospodarskoj zoni Knešpolje tokom ovog mandatnog perioda izvršena parcelizacija zemljišta te je napravljena i osnovna podloga internih prometnica kroz zonu. Završena je sekundarna vodovodna mreža, a početkom ljeta 2020. godine završeni su radovi na izgradnji glavne dovodne vodovodne cijevi. Iz Gradske uprave Širokog Brijega saopćili su za Istinomjer da su također, paralelno s izgradnjom glavnog cjevovoda, položene i cijevi za odvodnju otpadnih i oborinskih voda iz industrijske zone u Knešpolju, dok su “lokalne tvrtke izgradile ili trenutno grade tisuće četvornih metara korisne površine čime će povećati proizvodne ili skladišne kapacitete”.

Što se tiče aktivnosti na realizaciji obećanja koje se odnosilo na proširenje sustava ua organizirano prikupljanje otpada iz Gradske uprave Širokog Brijega ističu da je “JKP „Čistoća“ svojim pojačanim angažmanom, a s dolaskom nove uprave, od prvog dana radila na proširenju sustava prikupljanja komunalnog otpada”, te da je cilj “u potpunosti pokriti cijelo područje Širokog Brijega, a sustav je proširen na 90% prostorno, dok je za 30% povećan broj korisnika”.

Šest obećanja za koja nisu zabilježene aktivnosti tokom mandatnog perioda od 2016. do 2020. godine, a koja su dobila ocjenu neispunjeno odnose se na uspostavljanje Centra za upravljanje otpadom, izgradnju prometnice, izgradnju kružnog toka, na uređenje Trga Ante Starčević, na izgradnju Srednje strukovne škole te na uspostavu komunalnog redarstva.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!