Analize

Dvije godine gradske uprave Širokog Brijega

Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, za mandat 2016. – 2020. dao je ukupno 19 obećanja, od čega su tri ocijenjena kao ispunjena, a četiri ocjenom “u progresu”. Pored obećanja koje je još u prvoj godini mandata ocijenjeno kao ispunjeno, a tiče se usvajanja desetogodišnjeg razvojnog plana grada, u protekloj godini izrađen je i usvojen novi Prostorni plan Grada Širokog Brijega, te je uspostavljen i opremljen ureda za rad Stručne službe za lokalni ekonomski razvitak.

Prostorni plan Grada Širokog Brijega

Javno izlaganje Nacrta prostornog plana Širokog Brijega održano je početkom marta 2018. godine u prostorijama Vijećnice tog grada. Pomoćnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, Borislav Zovko uvodnim izlaganjem prisutne je upoznao o dosadašnjem tijeku izrade plana, kao i o važnosti tog dokumenta za Grad Široki Brijeg, naglasivši iznimno važnim da se u donošenju, kako ovoga tako i drugih prostorno-planskih dokumenta, omogući sudjelovanje javnosti.

Pored javnog izlaganja, od 19. februara 2018. do 6. marta 2018. godine održan i javni uvid Nacrta prostornog plana, čime je omogućeno sudjelovanje javnosti.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Širokog Brijega za razdoblje od 2012. godine do 2032. godine. Prostorni plan utvrđuje uvjete za uređenje cijelog područja grada, određuje namjenu i korištenje prostora, zaštitu okoliša, zaštitu spomenika i kulture, zaštitu vrijednih dijelova. Ovaj plan također sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, mjerila, smjernice i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora.

 

Pored usvajanja prostornog rada Grada Širokog Brijega, nastavljeno je sa radom na izgradnji i uređenju turističkih sadržaja grada, te je nastavljeno sa izgradnjom kanalizacijskih kolektora na urbanom području grada.

Među nezapočetim obećanjima, kao i prije godinu dana, tu se nalaze obećanja o uspostavi komunalnog redarstva, ureda za evidenciju i upravljanje imovinom Grada Širokog Brijega, te Centra za upravljanje otpadom, koja na svoju realizaciju čekaju još od prošlog mandata.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!