Rekonstrukcija saobraćajnica u ulicama Bolnička i Koševo

Rekonstrukcija saobraćajnica u ulicama Bolnička i Koševo do raskrsnice sa ulicom Kemal-begova dužine 360 metara, najavljena je početkom juna ove godine. Međutim zbog rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, radovi još uvijek traju. Podsjećamo, u  junskom saopćenju Općine Centar navedeno je da će “radove izvoditi firma Grakop, te da je ukupna vrijednost radova je 700 hiljada … Više »


Prva faza izgradnje prihvatilišta za izgubljene i napuštene životinje Prača

Ministar privrede Kantona Sarajevo, Haris Bašić i vršitelj dužnosti direktora Kantonalnog javnog preduzeća Veterinarska stanica, Nirves Bulaja početkom septembra posjetili su prihvatilište za napuštene i izgubljene životinje u Prači, a ta prilika je iskorištena i za predstavljanje idejnog projekta izgradnje novog savremenog prihvatilišta. Ministar Bašić je ovom prilikom istakao da je zadovoljan radom i brigom … Više »


U toku radovi na izgradnji Bloka C osnovne škole na Šipu

Nakon što je potpisan aneks Sporazuma o zajedničkom finansiranju izgradnje O.Š. Šip u junu ove godine, počeli su radovi na izgradnji Bloka C koji bi trebali biti okončani tokom 2020. godine. Načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić i ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Zineta Bogunić potpisali su 3. juna 2019. godine aneks Sporazuma … Više »


Završeni radovi na izgradnji mosta u naselju Loznik

Proteklih dana u Gradu Visoko okončani su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik.  Ovaj projekat najavljen je u julu ove godine, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu. Novi projektovani most je dužine 20 metara, širine 5 metara sa pješačkim stazama sa dvije strane. Prilikom … Više »


Počeli radovi na rekonstrukciji mosta Drvenija

Izmjenama i dopunama plana javnih nabavki Grada Sarajevo za 2019. godinu, usvojenim u maju, predviđeno je i izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na mostu Drvenija. Izvođenje radova na objektu most Drvenija, zvanično je započelo 13. augusta iste godine. Grad Sarajevo je pokrenuo konzervatorsko-restauratorske i sanacione radove na Drveniji. Radovi su počeli danas, a vrijednost projekta je blizu … Više »


Povećanje plata za 335 radnika u KJKP “Rad”

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS, Srđan Mandić najavio je u maju ove godine, kada je govorio o stanju u KJKP Rad, povećanje plata radnicima. Moramo poboljšati stanje u ovom preduzeću, jer ono je vlasništvo naših građana. Neće biti otpuštanja ni zatvaranja određenih dijelova preduzeća niti smanjivanja plaća. Dao sam i obećanje radnicima da ćemo … Više »


Počeli radovi na izgradnji prve faze reciklažnog dvorišta Ilijaš

U subotu 04. augusta ove godine, počeli su radovi na izgradnji prve faze reciklažnog dvorišta u Ilijašu. Kako se navodi, funkcija ovog reciklažnog dvorišta će biti dvostruka jer će tu otpad moći odlagati građani, ali najviše će služiti na upotrebu KJKP “Rad”, te će značajno doprinijeti smanjenju odlaganja smeća na divlje deponije. Podsjećamo, ministar prostornog … Više »


Međunarodna autobuska stanica u Brodu

Načelnik Opštine Brod, Ilija Jovičić sa predstavnicima preduzeća ATP ”Brod” potpisao je Ugovor za igradnju savremene međunarodne autobuske stanice, koja će, kako je predviđeno Prostornim planom Opštine, biti izgrađena na lokaciji između TC ”Tropik” i benzinske pumpe ”Ina”. Radovi će početi u najskorije vrijeme, a prema potpisanom Ugovoru, rok za završetak izgradnje je 20. oktobar … Više »


Federalni zavod PIO 1. januara 2020. godine prelazi na trezorsko poslovanje?

Federalni zavod PIO/MIO bi od 1. januara 2020. godine, kako se navodi, trebao preći na finansijsko poslovanje putem Jedinstvenog računa trezora FBiH. Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača navodi da bi se na ovaj način riješio problem eventualnog deficita u PIO.  Na taj način se garantuje stabilnost penzija i eventualni nedostatak sredstava od … Više »