Djelimično ispunjeno

Obnavljanje ulica

Opštine: Široki Brijeg

Obnavljanje gradskih ulica i glavnih lokalnih cesta.

Izvor: Predizborni program HDZ-a BiH za Široki Brijeg

Na određenim gradskim područjima u okviru izgradnje kolektora za kanalizaciju usputno je vršena i rekonstrukcija ulica kroz koje se gradila kanalizacija:

Na području MZ Desna Obala asfaltirana je Dubravska ulica u cijeloj svojoj dužini sa spojevima sa ulicom Stjepana Radića s jedne strane i spojevima s ulicama N. Š. Zrinskog i Kralja Tvrtka, sa druge strane. Na spoju navedene ulice s ulicom S. Radića (kod Male škole) urađeno je proširenje ulice, pa su tako stvoreni preduvjeti za izgradnju nogostupa. U istoj ulici položeni su dalekovodni elektro-opskrbni kablovi.

Na području MZ Lijeva Obala urađena je rekonstrukcija ulice Fra D. Buntića na dionici od Druge osnovne škole do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca, postavljena je nova asfaltna podloga i položen kabel za javnu rasvjetu. Na dijelu prometnice kod “Sjemenarne” urađeno je i proširenje usjeka kroz koji prolazi cesta u dužini od približno 120 m.

Asfaltirana je Varaždinska ulica u industrijskoj zoni “Pecara”, kao i ulica fra Dominika Mandića od kanala do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca. 

U sjevernom dijelu naselja Lise asfaltirana je Kvaternikova ulica, a u južnom dijelu naselja asfaltirane su ulice Mostarska, Orlovačka, Ivana Zajca i Čvrsnička ulica. 

Izgrađen je nogostup i položeni kablovi za rasvjetu uz magistralnu cestu kroz Knešpolje do ceste prema Blatu. U tijeku je izrada Glavnog projekta za nogostup na preostalom dijelu magistralne ceste kroz Knešpolje. 

Izgrađen je nogostup i položeni kablovi za rasvjetu na dijelu uz magistralnu cestu u ulici Pobijenih franjevaca.

U okviru projekta izgradnje kolektora “B” urađeni su kolektori je fekalnu i oborinsku kanalizaciju u Dubravskoj ulici. Osim toga u istoj ulici urađena je i rekonstrukcija sekundarne vodoopskrbne mreže, rekonstruiran je i sekundarni vodonatapni kanal koji prolazi dijelom iste ulice.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 4. decembar 2017.

U septembru 2019. godine javnost je obaviještena da je “planirano proširenje postojeće šetnice, postavljanje rasvjetne i ostale opreme, a radovi će također obuhvatiti uređenje parkinga ispred zgrade Županije, postavljanje kružnog toka na raskrižju ulica Stjepana Radića i S.S.Kranjčevića i rekonstrukciju nogostupa od „Grala“ do parkinga kao i od „Male škole“ do parkinga”, dok je završetak pomenutih radova bio planiran do kraja godine.

Tokom oktobra 2019. godine javnost je obaviještena da su u toku radovi na izgradnji preostalog dijela  glavne lokalne ceste u gospodarskoj zoni “Trn” čija dužina iznosi 1240 m, a do sada je izgrađeno 600 m ceste s asfaltnim slojem.

Krajem 2019. godine javnost je obaviještena o pomenutim radovima:

U 2019. godini izgrađena je prometnica u gospodarskoj zoni Trn u dužini od 640 m, rekonstruiran je dio ceste Široki Brijeg – Međugorje na lokaciji Redžića kuće te su rekonstruirani dijelovi cesta u mjesnim zajednicama Gornji Gradac, Privalj, Turčinovići i Dužice. Na području Grada u završnoj fazi je rekonstrukcija dijela ulice Stjepana Radića koja uključuje izgradnju prometnog rotora na spoju s ulicom S.S.Kranjčevića, izgradnju pripadajućih nogostupa i parkinga preko puta zgrade Vlade ŽZH.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 20. decembar 2020.

U martu 2020. godine iz Gradske uprave saopćili su da “radovi nisu u potpunosti gotovi, a njihov završetak očekuje se uskoro”. Pomenuti radovi su obuhvatili i uređenje parkinga ispred zgrade Županije i rekonstrukciju nogostupa od „Male škole“ do parkinga, a izgrađen je i kružni tok na raskrižju ulica Stjepana Radića i S.S. Kranjčevića.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!