Djelimično ispunjeno

Detaljni planovi uređenja

Opštine: Široki Brijeg

Izrada Detaljnih planova uređenja pojedinih gradskih područja.

Izvor: Predizborni program HDZ-a BiH za Široki Brijeg

Krajem jula 2017. godine Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja područja Franjevačkog samostana s Gimnazijom i okolnim kontakt prostorom u Širokom Brijegu. Ovaj nivo prostorno-planske dokumentacije treba dati odgovor na niz pitanja kao što su: mjere zaštite postojećih povijesnih, kulturno-vjerskih, ambijentalnih i prirodnih vrijednosti, kroz daljnju razradu dokumentacije zaštite prostora i izradu detaljnih uvjeta uređenja prostora za ovo zaštićeno područje radi urbanih i arhitektonskih vrijednosti.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Širokog Brijega, održanoj 4. 12. 2017. godine, jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Urbanističke osnove Detaljnog plana uređenja gradskog područja ”Duhanska stanica Široki Brijeg”.

To znači da je Grad napravio prvi korak ka rješavanju problema, a sada će krenuti izrada detaljnog plana ”Duhanske stanice” kako bi se u sljedećim godinama moglo krenuti s rušenjem i obnavljanjem napuštenih zgrada.

Pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Borislav Zovko, 4. decembar .2017.

Krajem 2017. godine na zapadnom ulazu u Široki Brijeg započela je završna faza uređenja ovog dijela grada:

Započelo je uklanjanje stambenih objekata („Soptine kuće“) koji se nalaze u ruševnom stanju i kao takvi predstavljaju opasnost za sigurnost pješaka i sudionika u prometu, a istovremeno narušavaju zapadnu vizuru ulaska u grad. Podsjetimo, Grad Široki Brijeg ušao je u pregovore da se ti objekti uklone i to na način da sve troškove uklanjanja i odvoza materijala snosi Grad. Vlasnici objekata zadržavaju pravo o građenju prema Detaljnom planu uređenja gradskog područja „Vrace“.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 20. decembar 2017.

U sklopu izrade Detaljnog plana uređenja gradskog područja “Duhanska stanica” u tijeku je prva faza izrade Plana – Urbanističke osnove kroz koju se izrađuje plan korištenja ovog vrijednog prostora u pogledu rekonstrukcije postojećih objekata u objekte javne namjene, a kao što su: srednja strukovna škola, kulturni centar, novi gradski trg sa javnom pozornicom, izgradnja parkovnih i parkirnih površina i drugih javnih sadržaja. Uskoro bi se i ova faza trebala završiti i na taj način će se precizirati detaljno korištenje uistinu vrijednog prostora. Sljedeći korak je pronalazak financijskih sredstava, bilo da su to vlastita sredstva iz proračuna, grant sredstva ili kreditna.

Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević, 13. avgust 2018.

S ciljem izrade planskih dokumenata, imenovan je savjet kao stručno tijelo za izradu Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa rijeke Lištice od mosta kod hotela „Park“ do mosta na Magistralnoj cesti M6.1, kao i pripadajućeg pojasa uz bujicu Ugrovaču do mosta u Klancu.

Iz Gradske uprave Širokog Brijega istakli su:

Grad Široki Brijeg posjeduje sljedeću prostorno plansku dokumentaciju:
1. Razvojni planovi
a) Prostorni plan grada Širokog Brijega za period od 2012. – 2032. godina
„Službeni glasnik grada Širokog Brijega“, broj: 7/18,
b) Urbanistički plan uređenja naselja Širokog Brijega
(„Službeni glasnik općine/grada Široki Brijeg“, broj: 3/00, 6/05, 9/10, 3/12, 5/16 i 1/19)

2. Provedbeni planovi:
a) Detaljni plan uređenja gradskog naselja „Vrace“
„Službeni glasnik općine Široki Brijeg“, broj: 7/07 i 4/14
b) Detaljni plan uređenja gospodarske zone „Trn“
„Službeni glasnik općine Široki Brijeg“, broj: 1/11

3. Detaljni planovi u fazi izrade:
a) Detaljni plan uređenja prostora za gradsko područje „Duhanska stanica“,
Odluka o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja prostora za gradsko područje „Duhanska stanica“, br. 01-02-651/05-3 („Službeni glasnik općine Široki Brijeg“, broj: 7/05),
Odluka o usvajanju Urbanističke osnove Detaljnog plana uređenja gradskog područja „Duhanska stanica“ Široki Brijeg („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega, broj: 7/17),
Urađen prednacrt plana, a nacrt u završnoj fazi.

b) Detaljni plana uređenja obalnog pojasa rijeke Lištica od mosta kod hotela „Park“ do mosta na magistralnoj cesti kao i pripadajućeg pojasa uz bujicu Ugrovaču do mosta u Klancu,
Odluka o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa rijeke Lištice od mosta kod hotela „Park“ do mosta na magistralnoj cesti, kao i pripadajućeg pojasa uz bujicu Ugrovaču do mosta u Klancu („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega, broj: 6/16), Izrađivač – Ecoplan d.o.o. Mostar,
Urađene sljedeće studije:
– Elaborat uređenja režima voda rijeka Lištice i Ugrovače, Ecoplan, studeni 2017. godine,
– Studija projekta – Preliminarna procjena utjecaja vodnog režima na ekološke karakteristike u zoni obuhvata rijeka Lištice i Ugrovače, autora: Mr.sc.biol. et oecol. Romana Ozimeca od listopada 2017. godine,
– Elaborat verifikacije i afirmacije spomeničke baštine, Ecoplan, studeni 2017. godine, – Elaborat geodetskog snimanja situacije terena broj: E-173-07/17 od 24.7.2017. godine urađen od “ VYKON“ d.o.o. Sarajevo.

c) Detaljni plan uređenja područja Franjevačkog samostana s gimnazijom i okolnim kontakt prostorom u Širokom Brijegu
Odluka o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja područja Franjevačkog samostana s gimnazijom i okolnim kontakt prostorom u Širokom Brijegu, („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega, broj: 5/17 ),
Održano niz sastanaka i vršene pripremne radnje za izradu plana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!