Ispunjeno

Prostorni plan Grada Širokog Brijega

Opštine: Široki Brijeg

Završetak izrade i usvajanje novog Prostornog plana Grada Širokog Brijega za razdoblje 2012. – 2032.

Izvor: Predizborni program HDZ-a BiH za Široki Brijeg

Javno izlaganje Nacrta prostornog plana Širokog Brijega održano je početkom marta 2018. godine.

Pomoćnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, Borislav Zovko uvodnim izlaganjem prisutne je upoznao o dotadašnjem tijeku izrade plana, kao i o važnosti tog dokumenta za Grad Široki Brijeg, naglasivši iznimno važnim da se u donošenju, kako ovoga tako i drugih prostorno-planskih dokumenta, omogući sudjelovanje javnosti. Pored javnog izlaganja, od 19. veljače 2018. godine do 6. ožujka 2018. godine održan i javni uvid Nacrta prostornog plana, čime je omogućeno sudjelovanje javnosti.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Širokog Brijega za razdoblje od 2012. godine do 2032. godine. Prostorni plan utvrđuje uvjete za uređenje cijelog područja grada, određuje namjenu i korištenje prostora, zaštitu okoliša, zaštitu spomenika i kulture, zaštitu vrijednih dijelova. Ovaj plan također sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, mjerila, smjernice i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!