Mladen Ivanić

Mladen Ivanić trenutno obavlja funkciju člana Predsjedništva BiH, a na tu funkciju izabran je na Opštim izborima 2014. godine kao kandidat Saveza za promjene.

Rođen u Sanskom Mostu 16. septembra 1958. godine. Pohađao je Osnovnu školu “Narodni front” u Sanskom Mostu, a od 1971. godine živi u Banjoj Luci u kojoj je završio gimnaziju 1977. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 1981. godine, a magistrirao tri godine kasnije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu gdje je i doktorirao 1988. godine. Postdoktorski studij završio je na Univerzitetu u Manheijmu u Njemačkoj 1988. i Glasgowu u Velikoj Britaniji 1998. godine.

Nakon završetka fakulteta, od 1981. do 1985. godine, radio je kao novinar na Radiju Banja Luka. Od 1985. do 1988. godine radio je kao asistent na predmetu politička ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, a od 1988. godine predaje isti predmet u zvanjima docenta i vanrednog profesora. Isti predmet predavao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu između 1990. i 1992. godine, a zatim i na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, između 1992. i 1998. godine. Tokom 1998. držao je predavanja na Faculty of Social Science, University of Glasgow.

Političku karijeru počinje 1988. godine kada postaje član Predsjedništva Republike BiH i na tom mjestu ostaje do 1991. godine. Tokom 1994. godine osnovao je i predsjedavao Srpskim intelektualnim forumom.

Partiju demokratskog progresa Republike Srpske (PDP RS) osnovao je 1999. godine i njen je prvi predsjednik. Na Četvrtom opštem Saboru PDP-a, u aprilu 2007. godine, po treći put je izabran za predsjednika.

U periodu između 2001. i 2003. godine obavljao je dužnost predsjednika Vlade RS-a, prije čega je bio predsjednik kancelarije Konsultantske kuće „Delloite i Touch“.

Poslije predsjedavanja Vladom RS-a četiri godine je bio na funkciji ministra inostranih poslova BiH. Bio je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Bio je član Ekonomskog savjeta Vlade Republike Srpske (RS) u tri mandata, između 1994. i 2000. godine. Govori njemački i engleski jezik.

Oženjen je Gordanom i ima dvoje djece: sina Vladimira, diplomiranog ekonomistu, i kćerku Jelenu, studenta Pravnog fakulteta u Banjoj Luci.

Izvor: cin.ba

RS je ranije prihvatala MAP

Komentarišući veliku polemiku koja se posljednjih dana vodi u BiH, vezano za aktivaciju Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP), a za što je naša zemlja na sastanku ministara vanjskih poslova...“Glavni ciljevi” Oružanih snaga BiH nisu oni za koje Ivanić tvrdi da jesu

Vidljivo je da Zakon o odbrani BiH ni jedan cilj ni zadatak ne određuje kao, kako Ivanić kaže “glavni” u odnosu na bilo koji drugi cilj i zadatak koje Oružane snage BiH imaju. Tokom svog...