Amer Jerlagić

Politička partija: Stranka za BiH

Trenutna pozicija:

Rođen je 1967. godine u Livnu, a diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Od 1996. do 2011. godine bio je na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima „Elektroprenos“ i „Elektrodistribucija“. Tri godine je bio direktor Elektroprivrede BiH. Protiv Jerlagića je podignuta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlasti, jer je kao direktor Elektroprivrede BiH ovom javnom preduzeću uskratio planirani prihod od preko 36 miliona maraka. Danas je suvlasnik i direktor Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju hidroelektrične energije SHPP iz Sarajeva, a jedan je od osnivača i firme BSPP za proizvodnju, promet i usluge.

Do ulaska u SBiH 1999. godine Jerlagić nije bio ni u jednoj stranci. Potpredsjednik Stranke postao je 2011. godine. Odlukom osnivača i prvog predsjednika Stranke Harisa Silajdžića o prijenosu ovlasti, od februara 2012. godine obnašao je funkciju predsjednika Stranke, a na kongresu u maju 2014. je i formalno izabran za predsjednika Stranke.

Na Općim izborima 2014. bezuspješno se borio za Predstavnički dom Parlamenta BiH, kao i na izborima 2018. godine kada je bio kandidat za člana Predsjedništva BiH.

Izvor: CIN

Istinitosti
Istina 1
Pitajte Istinomjer!