Neistina

“Glavni ciljevi” Oružanih snaga BiH nisu oni za koje Ivanić tvrdi da jesu

Vidljivo je da Zakon o odbrani BiH ni jedan cilj ni zadatak ne određuje kao, kako Ivanić kaže “glavni” u odnosu na bilo koji drugi cilj i zadatak koje Oružane snage BiH imaju.

Tokom svog obraćanja na centralnoj svečanosti obilježavanja 13. godišnjice 3. pješadijskog puka (RS) Oružanih snaga BiH i 26. godišnjice bivše Vojske RS, u kasarni “Kozara”, član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, Mladen Ivanić “podsjetio je da Oružane snage BiH imaju dva glavna cilja, pomoć civilima u slučaju velikih katastrofa te učešće u mirovnim misijama”.

11.05.2018.

Ivanić je, da podsjetimo, kao član Predsjedništva BiH koje u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine “djeluje prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama”, samim tim i član vrhovne komande Oružanih snaga BiH o kojima govori u navedenoj izjavi. I pored toga, da Ivanić nije u pravu svjedoči pomenuti Zakon.

Tako se u njegovom članu 6.(ciljevi) navodi:

Bosna i Hercegovina organizira, razvija i održava vojni kapacitet i spremnost Oružanih snaga radi:

a) osiguranja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine,

b) unapređenja ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine,

c) ispunjenja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,

d) zaštite državljana Bosne i Hercegovine.

Isti Zakon u članu 4. (Zadaci oružanih snaga) kaže:

Zadaci Oružanih snaga su:

a) učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani, uključujući i borbu protiv terorizma,

b) pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima u slučaju napada,

c) pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće,

d) protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini,

e) ispunjenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Dakle, u Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, koji “utvrđuje prava, dužnosti i postupke institucija Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i entitetskih organa za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i pružanje pomoći civilnim vlastima”, ciljevi i zadaci koje Oružane snage BiH imaju jasno su pobrojani.

Na kraju, vidljivo je da Zakon ciljeve i zadatke u međusobnom odnosu ne određuje kao, kako Ivanić kaže, “glavne”, a ako uzmemo u obzir redoslijed kojim su pobrojani, pogotovo ne ona dva koja je Ivanić naveo.

Istinomjer stoga, u skladu sa navedenim izjavu člana Predsjedništva BiH, Mladena Ivanića ocjenjuje kao neistinitu.

(isitnomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!