Strategija vanjske politike BiH 2018-2023. godine “predviđa” članstvo BiH u NATO

Nakon što je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik ponovo kritikovao Mladena Ivanića zbog odluke kojom je prošli saziv Predsjedništva BiH usvojio Strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018-2023. godine, oglasila se i Partija demokratskog progresa (PDP) čiji je Ivanić počasni predsjednik.

U svojoj reakciji PDP “smatra izuzetno nekorektnim i neprimjerenim trenutku tvrdnju člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da se Strategijom spoljne politike BiH, usvojenom u vrijeme mandata Mladena Ivanića, planira članstvo u NATO-u, te se pored ostalog dodaje:

Strategija spoljne politike BiH 2018-2023. ne predviđa članstvo BiH u NATO, a od ranije je poznat stav Mladena Ivanića i PDP da u tom smislu treba prije svega pratiti put Srbije.

Partija demokratskog progresa, 26.03.2019.

Istinomjer se još aprila 2018. godine u svojoj analizi osvrnuo na pomenuti dokument, te u kontekstu reakcije PDP-a podsjećamo na dijelove Strategije koji se odnose na provođenje aktivnosti Bosne i Hercegovine u odnosu na NATO.

S tim u vezi, u Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018.-2023. godine se jasno kaže da “nastavak provođenja aktivnosti u odnosu na NATO ostaje prioritet institucija Bosne i Hercegovine. Prioritetne aktivnosti biće prvenstveno usmjerene ka aktivaciji i provođenju MAP-a. Aktivacija MAP-a, za koju postoji širok politički konsenzus u Bosni i Hercegovini, omogućava da svi subjekti odbrane u Bosni i Hercegovini (u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti) nastave s provođenjem aktivnosti u odnosu na NATO, koje su utvrđene Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.”

Obzirom da, kako je istaknuto, Strategija poziva na “provođenje aktivnosti u odnosu na NATO, koje su utvrđene Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine”, podsjetićemo da Zakon o odbrani BiH u članu 84. pod nazivom “Aktivnosti za prijem BiH u NATO” nalaže sljedeće:

Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo BiH, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a.

(Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, Član 84.)

Shodno činjenici da Strategija vanjske politike BiH 2018-2023. godine poziva i nedvosmisleno slijedi kako aktivnosti, tako i sam odnos i ciljeve Bosne i Hercegovine spram NATO utvrđene Zakonom o odbrani BiH, a čiji se jedan od članova i zove “Aktivnosti za prijem BiH u NATO”, Istinomjer će tvrdnju PDP-a da Strategija “ne predviđa članstvo u NATO-u” ocijeiti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

15 raseljenih i izbjeglih porodica u Bileći dobilo krov nad glavom

Početkom marta 2018. godine ozvaničen je početak realizacije projekta izgradnje stambene zgrade za 15 porodica...

Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...BiH u novembru nije dobila status kandidata za članstvo u EU

Još prilikom prve posjete članova Predsjedništva BiH Briselu, krajem januara ove godine, Milorad Dodik najavio je da će BiH steći kandidatski status za članstvo u EU u novembru 2019....