Analize

Grad Bihać: Smanjena budžetska rezerva i povećana transparentnost gradske uprave

Novi bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić u predizbornom programu sa kojim je izašao pred građane Bihaća dao je ukupno 27 obećanja, od kojih su dva ispunjena u potpunosti.

Nakon završetka treće godine mandata, rezultati su sljedeći: 2 obećanja su ispunjena u potpunosti, 3 obećanja su dobila ocjenu u progresu, 8 obećanja je dobilo ocjenu započeto, 13 obećanja nije započeto, dok je 1 obećanje dobilo ocjenu prekršeno.

Dva obećanja koja su dobila ocjenu ispunjeno odnose se na smanjenje budžetske rezerve ispod 3% budžeta, te obećanje o izradi Budžeta za građane.

Budžetska rezerva u Gradu Bihaću je u svim budžetima od 2017. godine do danas bila manja od 3%. Bitno je napomenuti i da Gradsko vijeće u svojim odlukama o donošenju budžeta za 2018. i 2019. godinu ima stavku u kojoj se naglašava da tekuća rezerva ne smije preći 3% budžeta.

Budžet za građane je pojednostavljeni prikaz utroška javnog novca koji je razumljiv svakom gradjaninu bez obzira na vrstu i stupanj obrazovanja. Grad Bihać izrađuje ovaj dokument od 2018. godine te je građanima putem zvanične web stranice omogućio i uvid u stanje računa i plaćanja budžeta koji se ažurira na dnevnoj bazi i dostupan je na zvaničnoj stranici Grada.

Od obećanja koja su dobila ocjenu u progresu izdvaja se obećanje o rekonstrukciji stadiona NK Jedinstvo koja je započela ove godine, te obećanje o smanjenju troškova gradske administracije ispod 30% budžeta.

Kada su u pitanju obećanja ocijenjena ocjenom započeto, od ukupno 8 obećanja izdvaja se obećanje o uvođenju Inicijative građana za nadzor Gradskog vijeća. Tokom tri godine mandata Gradska uprava Grada Bihaća poduzela je više aktivnosti koje doprinose transparentnosti rada gradskih organa. Materijali za sjednice Gradskog vijeća se redovno objavljuju, građanima je omogućeno praćenje stanja na računu Grada koje se ažurira na dnevnoj bazi, svi budžetski dokumenti su javno dostupni, a izrađuju se i budžeti za građane putem kojih se građanima objašnjava na koji način se troše sredstva iz budžeta. Pored ovih aktivnosti, uveden je I besplatni info telefon dostupan preko aplikacije Viber.

Neka od obećanja koja su dobila ocjenu nije započeto su obećanje o ujedinjenju gradskih preduzeća po principu srodnih djelatnosti, te obećanje spajanju gradskih ustanova po principu srodnih djelatnosti.

Šuhret Fazlić ima i jedno prekršeno obećanje a ono se odnosi na obustavljanje svakog daljeg zaduživanja grada Bihaća. Krajem 2018. godine Opštinsko vijeće Grada Bihaća donijelo je Odluku o zaduženju Grada Bihaća putem emisije kratkoročnih obveznica u iznosu od 2 miliona KM za dogradnju i sanaciju Sportske dvorane Luke.

Kada sumiramo rad Šuhreta Fazlića nakon tri godine mandata na poziciji gradonačelnika Bihaća, možemo vidjeti da se 19% njegovih obećanja nalazi u kategoriji obećanja sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti, 30% se nalazi u kategoriji obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjenosti, dok se 51% obećanja nalazi u kategoriji niske vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!