Započeto

Inicijativa građana za nadzor Gradskog vijeća

Opštine: Bihać

Uspostaviti građansko tijelo, politički neovisno, koje bi u suradnji sa vijećnicima kao donosiocima odluka i predstavnicima Gradske uprave, javno sa gradjanima prodiskutiralo sve relevantne elemente odluke koja treba biti donesena. Javno predstavljanje svake potencijalne odluke smanjilo bi prostor za korupciju, kriminal i političke malverzacije.

Obrazloženje

U prve tri godine mandata vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Tokom tri godine mandata Gradska uprava Grada Bihaća uradila je više aktivnosti koje doprinose transparentnosti rada gradskih organa. Materijali za sjednice Gradskog vijeća se redovno objavljuju, građanima je omogućeno praćenje stanja na računu Grada koje se ažurira na dnevnoj bazi, svi budžetski dokumenti su javno dostupni, a izrađuju se i Budžeti za građane, kojima se građanima objašnjava na koji način se troše sredstva iz budžeta. Pored ovih aktivnosti, uveden je I besplatni info telefon, koji je dostupan i preko aplikacije Viber.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!