Neutemeljeno

Ujedinjenje javnih gradskih preduzeća po principu srodnih djelatnosti

Opštine: Bihać

Da bi se racionalizirali troškovi upravljanja moguće je ujediniti upravljačke strukture javnih preduzeća koje pružaju usluge odvoza smeća, vodosnabdijevanja, održavanja javnih površina itd. Obrazloženje programskih mjera Javne ustanove pod jedan krov, Javna preduzeća pod jedan krov. Na početku svog mandata vladajuće strukture isticale su pitanje viška zaposlenih u javnoj upravi, prijetili su otpuštanjima, tehnološkim viškom, tjerali u prijevremene penzije. Višak zaposlenih u javnoj upravi grada Bihaća jeste evidentan ali otpuštanje bez otvaranja novih radnih mjesta u privrednom sektoru stvorilo bi još goru socijalnu situaciju u gradu. Međutim, političke stranke na vlasti nikada ne govore o vojski članova skupština, upravnih i nadzornih odbora i uprava javnih ustanova i preduzeća koji gutaju ogromna sume javnog novca jer su na tim funkcijama instalirani odani stranački kadrovi koji su na taj način nagrađeni. Ukoliko pobrojimo javna preduzeća i ustanove koje su u nadležnosti Grada, vidjet ćemo sa se tu radi o desetak institucija od kojih su polovina preduzeća, a druga polovina javne ustanove. Njihovo rukovodstvo čini preko petnaest članova uprava (direktora), te vojska članova skupština, nadzornih, upravnih, revizorskih odbora koju čini skoro šezdeset stranački postavljenih ljudi kojima su to dodatni izvori primanja od kojih ne žive. E baš tu je nužno napraviti velike uštede spajanjem tih preduzeća i institucija prema srodnoj djelatnosti. Sve javne ustanove potrebno je staviti pod jedan krov a sva javna preduzeća pod drugi i na taj način svesti njihovo rukovodnu strukturu na minimalan broj.

Obrazloženje

Prema informaciji koja je stigla od Gradske uprave Bihaća, ovo obećanje je u nadležnosti Gradskog vijeća.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Prema informaciji koju smo primili od Gradske uprave Bihaća, ovo obećanje je u nadležnosti Gradskog vijeća.

Ova Odluka je u isključivoj nadležnosti Gradskog vijeća kao osnivača JU i JP. 2018. godine Gradonačelnik je kao prvi korak u realizaciji ove odluke Gradskom vijeću predložio Odluku o namjeri spajanja JU Gradaska galerija i JU Kulturni centar ali u gradskom vijeću nije bilo političke volje za takav proces koji je zaustavljen. Stranka Građanski savez (sadašnji PoMAK) u tom momentu brojao je 5 vijećnika u Gradskom vijeću, te nije parlamentarne bilo većine za usvajanje takve Odluke.

Gradska uprava Bihać, 14. septembar 2020.

Prijedlog odluke upućen Gradskom vijeću. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!