Ispunjeno

Nova lokacija za migrante izvan naseljenog područja Grada Bihaća

S ciljem davanja doprinosa rješavanju migrantske krize koja je u velikoj mjeri pogodila kako Bihać, tako i Unsko-sanski kanton u cjelini, krajem aprila tekuće godine, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavo je da će uskoro biti poznata nova lokacija “izvan naseljenog područja na koju će biti izmješteni novopridošli migranti i izbjeglice”.

Naglašavajući da Grad Bihać time želi riješiti isključivo vlastiti problem, Fazlić je najavio:

Lokaciju ćemo brzo odrediti, a sasvim je jasno da će ona biti u vlasništvu Grada Bihaća i izvan gradskog naseljenog područja. Najvjerovatnije će biti negdje na potezu Meljinovac – Izačić, s obzirom na to da je riječ o pograničnom pojasu koji se i nalazi na njihovoj putnoj ruti. Odmah moramo definirati da mi time riješavamo vlastiti problem i da tu neće biti smještene osobe iz Mirala u Velikoj Kladuši ili nekog drugog prihvatnog centra u BiH.

Šuhret Fazlić, 26.04.2019.

Upravo na zahtjev gradonačelnika, 08.05.2019. godine održana je vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Bihaća na kojoj je Fazlić predložio novu lokaciju za migrantski centar.

Kako je navedeno, radilo se o “dijelu katastarske čestice broj 1384 zvana Vučijak, šuma 3 klase u približnoj površini od 4 ha, koja je u posjedu Grada Bihaća”, a Fazlić je pored ostalog svoj prijedlog obrazložio na sljedeći način:

Prije lokacije koju danas predlažem, obišao sam nekoliko potencijalnih lokacija na Skočaju, Ružića Dolu i Bajljevcu. Ono što je nas opredijelilo da predložim lokaciju Vučijak – nekadašnje deponije, jeste činjenica da migranti već koriste isti pravac i lokaciju za odlazak, da lokacija ne bude između lokacije i granice sa Hrvatskom, da lokacija bude u vlasništvu grada.

Šuhret Fazlić, 08.05.2019.

Na kraju pomenute sjednice, Gradsko vijeće Grada Bihaća jednoglasno je odredilo Vučijak kao lokaciju za izmještanje migranata i izbjeglica iz središta Bihaća, a radi se o prigradskom naselju na lokaciji podno Plješevice, u blizini granice s Republikom Hrvatskom.

Zaključcima je još i definirano “da će Grad Bihać uz pomoć gradske i kantonalne organizacije Crvenog križa i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u roku od 60 dana pripremiti lokalitet za izmještanje migranata i izbjeglica iz gradskog središta.”

Ovim Istinomjer obećanje gradonačelnika Grada Bihaća, Šuhreta Fazlića u vezi određivanja nove lokacije van područja grada Bihaće za novopridošle migrante i izbjeglice ocjenjuje ispunjenim, uz napomenu da ćemo pratiti implementaciju zaključaka Gradskog vijeća Grada Bihaća.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!