Analize

Dvije godine mandata načelnika Općine Ilidža Nermina Muzura

Predizborni program načelnika Općine Ilidža Nermina Muzura činilo je 87 obećanja. U prve dvije godine mandata ispunjeno je jedno, a na 17 obećanja zabilježene su značajne aktivnosti ka njihovoj realizaciji, zbog čega su dobila ocjenu “u progresu”. Više od polovine obećanja, njih 45, u početnoj je fazi realizacije, dok na ukupno 24 predizborna obećanja još uvijek nisu zabilježene mjere u cilju njihovog ispunjenja.

FOTO: Općina Ilidža

Na polovini mandata ispunjeno je jedno obećanje Nermina Muzura, i to upravo u drugoj godini, a radi se o obećanju o usvajanju Strategije razvoja Općina Ilidža, što je Općinsko vijeće učinilo na 14. redovnoj sjednici 26. maja 2022. godine. Riječ je o petogodišnjoj strategiji razvoja, odnosno za period od 2022. do 2027. godine.

Među obećanjima koja su dobila ocjenu u progresu, odnosno onim na kojima su vršene značajne aktivnosti ka realizaciji, nalaze se, između ostalih, obećanja o uređenju Stojčevca kao prostora za novi centar za sport i rekreaciju, poboljšanju javne rasvjete u svim mjesnim zajednicama, sanaciji i izgradnji sportskih igrališta, utopljavanju stambenih zgrada, unapređenju efikasnosti i transparentnosti lokalne uprave, kao i izgradnji kanalizacionog kolektora u Rakovici.

Tako je na izletištu Stojčevac postavljena javna rasvjeta, asfaltirani putevi, obnovljene klupe i kante za smeće, postavljena drvena staza i sprave za treniranje. Do kraja godine postavljene su nove LED rasvjete u ulicama Igmanska cesta, Igmanskih bataljona, Stari drum, Stari harem, Butmirska cesta, Nikole Šopa, Bojnička, Stupska, Put Famosa, Oteškog bataljona, Huseina Đoze, dijelu ulice Ilirska, te na Trgu 22. aprila. Postavljanjem poklopaca na šahtovima i snimanjem kanalizacionih cijevi u novembru 2022. godine završena je prva faza izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Rakovica.

Ocjenu započeto dobilo je 45 obećanja načelnika Općine Ilidža. Određene aktivnosti ka realizaciji vršene su na obećanjima o uspostavljanju centra za zdravo starenje, otvaranju centra za potrošače, sanaciji vrtića, proširenju šetališta, izgradnji osnovne škole na Stupu, primjeni sistema participativnog budžetiranja, obnovi Stare željezničke stanice i drugim.

Kada je u pitanju obećanje o izgradnji osnovne škole na Stupu, sredinom augusta 2022. godine počela su geološka ispitivanja terena za izgradnju škole.

Načelnik Muzur je sljedećeg mjeseca potvrdio da je Općina Ilidža izdala građevinsku dozvolu za izgradnju Jedanaeste osnovne škole na Stupu, čime je kompletirana sva neophodna dokumentacija za početak realizacije ovog projekta.

Muzur je s ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naidom Hota-Muminović i direktoricom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belmom Barlov 19.11.2022. godine potpisao sporazum o saradnji za realizaciju projekta izgradnje Javne ustanove Jedanaesta osnovna škola Ilidža na Stupu.

Govoreći tom prilikom o početku radova, odnosno o početku rada škole, načelnik Muzur rekao je da na to utiče više faktora te da je o tačnoj dinamici nezahvalno govoriti, ali da će Općina do kraja 2022. godine sa Zavodom za izgradnju i Ministarstvom riješiti svu potrebnu dokumentaciju i izvršiti sve potrebne predradnje za raspisivanje tendera.

Konačno, u rubrici nezapočetih obećanja nalazi se njih 24, što je za pet manje nego nakon prve godine mandata. Na obećanjima poput izgradnje nove sportske dvorane u Sokolović-Koloniji, izgradnje novog saobraćajnog mosta koji će bolje povezati Butmir i Sokolović-Koloniju u blizini Mosta spasa, izrade strategije održivog razvoja turizma na području općine Ilidža, uspostave muzeja slobode, uvođenja sistema videonadzora i još nekoliko njih Istinomjer ni u drugoj godini mandata nije zabilježio aktivnosti u provođenju.

Osim jednog ispunjenog obećanja u drugoj godini mandata Nermina Muzura, na više od dvije trećine njih vršene su značajne ili određene aktivnosti ka realizaciji, zbog čega se može očekivati da će taj udio predizbornih obećanja do kraja mandata biti ispunjen u većoj ili manjoj mjeri.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!